DOG DETAILS

Ko Kitsune Maru A'Yuki


Registered Name: Ko Kitsune Maru A'Yuki
Breeder: Kristina Reithner - Ko Kitsune Maru
Owner:
Kennel: Ko Kitsune Maru
Sire: Nippon Jume Ryuu
Dam: Shunshuu Kensha Miyoshi
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 9 NOV 2015
Date of Death:
Land of Birth: Austria
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Brindle
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#:
Siblings:
Ko Kitsune Maru A'Takeshi
Ko Kitsune Maru Akemi


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Ko Kitsune Maru A'Yuki

Nippon Jume Ryuu

Akebono Go

Kasuga Go Shirai

Sanae Go

Akaneiro Des Tresors De Nirveau

Bizen Go

Kiraki Go

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Kamiza

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi