DOG DETAILS

Ko Kitsune Maru A'Takeshi


Registered Name: Ko Kitsune Maru A'Takeshi
Breeder: Kristina Reithner - Ko Kitsune Maru
Owner: Heidi Alatalo
Enna-Juuli Tainio
Mirva Kääriäinen
Kennel: Ko Kitsune Maru
Sire: Nippon Jume Ryuu
Dam: Shunshuu Kensha Miyoshi
Call Name: Maru
Sex: male
Date of Birth: 9 NOV 2015
Date of Death:
Land of Birth: Austria
Land of Standing: Finland
Size:
Weight:
Colour: Brindle
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#:
Notes:
A/A hips, 0/0 elbows, 0/1 knees, eyes clear
Siblings:
Ko Kitsune Maru A'Yuki
Ko Kitsune Maru Akemi


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Ko Kitsune Maru A'Takeshi

Nippon Jume Ryuu

Akebono Go

Kasuga Go Shirai

Sanae Go

Akaneiro Des Tresors De Nirveau

Bizen Go

Kiraki Go

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Kamiza

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi