DOG DETAILS

Sake No Uchi Jodan


Registered Name: Sake No Uchi Jodan
Breeder: Maria Horváth - Sake No Uchi
Owner:
Kennel: Sake No Uchi
Sire: Sake No Uchi Boku
Dam: Ko No Hana No Yukimigata
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 23 DEC 2008
Date of Death:
Land of Birth: Hungary
Land of Standing: Hungary
Size:
Weight:
Colour: White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: MET J.Akita 672/09
Siblings:
Sake No Uchi Ju
Sake No Uchi Wakai
Sake No Uchi Waotaka
Sake No Uchi Washi


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Boku

Amaterasu Inu Yoko Zuna Akemi

Tokaiteo Go Oshiro

Michiko Delle Bianche Vallate

No Tabi Mitsudo

Enshi Tozama
Chibi Z Bambusoveho Haje

Ko No Hana No Yukimigata

Fukutarou Go Okadeyama Kensha

Hokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
Yuuka Go Okufujisou

Iki No Ii Shinjukai No Yukimigata

Rikiou Go Sanbisow

Ai Sakkaku Goma No Yukimigata