DOG DETAILS

Iki No Ii Shinjukai No Yukimigata


Registered Name: Iki No Ii Shinjukai No Yukimigata
Breeder: Ricardo Groenewald - No Yukimigata
Bernadet Dankaart - No Yukimigata
Owner: Ricardo Groenewald - No Yukimigata
Bernadet Dankaart - No Yukimigata
Kennel: No Yukimigata
Sire: Rikiou Go Sanbisow
Dam: Ai Sakkaku Goma No Yukimigata
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 28 JUL 2003
Date of Death:
Land of Birth: Netherlands
Land of Standing: Netherlands
Size:
Weight:
Colour: Brindle
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#:


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Iki No Ii Shinjukai No Yukimigata

Rikiou Go Sanbisow
Shinzan Go Hiratsuka Kensha

Naniwa No Torazo Go Taishi Kukien
Mine Go Shirayuki Sasahara Kensha
Toraougi Go Tajima KitamuraShikishima Go Okino Kensha
Kahou Go Tajima Kitamura

Ai Sakkaku Goma No Yukimigata

Bizen No Torazo Go Okayama Minami

Naniwa No Torazo Go Taishi Kukien
Kozanme Go Yachi

Eiko Shiro V.H. Hof Van Bloemendaal

Daigoh Go Juntai Dou
Okami