Person

Firstname: Marinella

Lastname: Arminio - Fukushu No Kensha

Street:

Postal Code:

City:

Country: Italy

Email: marinella.arminio@libero.it

Homepage:

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Asuna Noa Go Fukushu No Kensha
B'Akuma Ken Go
Biwa Ken Go
Culotta Kephaloidion Utsukushi
Entei Hokutoko Go Fukushu No Kensha
Etsu Go Fukushu No Kensha
Fukushu Aka Neko
Fukushu Hokuto Go
Hakufumy No Guinga Hime Go
Itachi Go
Izanami Sekai Go Fukushu No Kensha
Kuurin Go Tamashi Kensha
Kyashan Go Fkushu No Kensha
M'Kumiai No Hime Tokimitsu
Merkulov Sakura
Noa Yumi Ken Go Dell'Antico Oriente
Omura Go Diego10 Kawaakari Kensha
Sumida
Toriwake Go Tamashi Kensha
Yawarakai Noa Go
Breeder of:
Akatsuki No Hime Go Fukushu No Kensha
Amayonohoshi Go Fukushu No Kensha
Ankan Go Fukushu No Kensha
Asuna Noa Go Fukushu No Kensha
Ataru Busho Go Fukushu No Kensha
Bambola Enma Ai Go Fukushu No Kensha
Bishamonten Fukushu No Kensha
Biwa Ken Go
Daiya Aka Go Fukushu No Kensha
Dama Go Fukushu No Kensha
Diva Go Fukushu No Kensha
Eirian Issun Boshi Go Fukushu No Kensha
Entei Hokutoko Go Fukushu No Kensha
Etsu Go Fukushu No Kensha
Goemon
Hakurei Zan No Kishi Go Fukushu No Kensha
Hendo Go Fukushu No Kensha
Hikoboshi Fukushu No Kensha
Hoshiko Noako Go Fukushu No Kensha
Ittogami Go Fukushu No Kensha
Izanami Sekai Go Fukushu No Kensha
Kaeru Go
Karura
Keiko Ren Go Fukushu No Kensha
Kimi Go Fukushu No Kensha
Kyashan Go Fkushu No Kensha
Kyoko Go Fukushu No Kensha
Mei Go Fukushu No Kensha
Mieko Fukushu No Kensha
Miwa Pakita Go Fukushu No Kensha
Mizumiko Go Fukushu No Kensha
Momoka Kira Go Fukushu No Kensha
Nana Go Fukushu No Kensha
Nennella Fukushu No Kensha
Nio Go Fukushu No Kensha
Ogai Sofuto Go Fukushu No Kensha
Orihime Fukushu No Kensha
Otto Go Fukushu No Kensha
Ransie Go Fukushu No Kensha
Rara Go Fukushu No Kensha
Ryoma Go Fukushu No Kensha
Ryujin No Hokuto Fukushu No Kensha
Saimei No Kokeshi Go Fukushu No Kensha
Sakura Go Fukushu No Kensha
Sayuri Karina Go Fukushu No Kensha
Sensei Go Fukushu No Kensha
Shittoko
Shomu Go Fukushu No Kensha
Soshite Koko Kotei Fukushu No Kensha
Sumiko Go Fukushu No Kensha
Taiko Ken Go
Tanto Go Fukushu No Kensha
Tessen Go Fukushu No Kensha
Toraichigo Go Fukushu No Kensha
Urusei Go Fukushu No Kensha
Wasao Go Fukushu No Kensha
Yiuna Go Fukushu No Kensha
Yori Go Fukushu No Kensha
Yoshiko Go Fukushu No Kensha
Yotamo Go Fukushu No Kensha
Zuigansakura Hokuto Go Fukushu No Kensha
Zuigansakura No Kobura Fukushu No Kensha