DOG DETAILS

Hakurei Zan No Kishi Go Fukushu No Kensha


Registered Name: Hakurei Zan No Kishi Go Fukushu No Kensha
Breeder: Marinella Arminio - Fukushu No Kensha
Francesco Fazio - Fukushu No Kensha
Owner: Lara Valentini
Fabio Lucchese
Kennel: Fukushu no Kensha
Sire: Fukushu Hokuto Go
Dam: M'Kumiai No Hime Tokimitsu
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 25 OCT 2015
Date of Death:
Land of Birth: Italy
Land of Standing: Italy
Size:
Weight:
Colour: Red and White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: LO167356
Siblings:
Ankan Go Fukushu No Kensha
Ryujin No Hokuto Fukushu No Kensha
Sakura Go Fukushu No Kensha
Yiuna Go Fukushu No Kensha
Yori Go Fukushu No Kensha


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Hakurei Zan No Kishi Go Fukushu No Kensha

Fukushu Hokuto Go

Yaoki Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Mugi Go Shirai

Kokai Go Dell'Antico Oriente

Zemmei Go Toukyou Musashi Aiwa

Kumi

M'Kumiai No Hime Tokimitsu

Genji De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Emiko Go Shirai

Emiko Go Shun'You Kensha

Meihou Go Touseien

Juri Go Aso Inoue