DOG DETAILS

C Kaiya Sakura Hana No Ame


Registered Name: C Kaiya Sakura Hana No Ame
Breeder: Dora Moldovan
Owner:
Kennel: Sakura Hana No Ame
Sire: Akihito Go Of Soul Storm Akita Kennel
Dam: Hairando Eiko
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 13 FEB 2019
Date of Death:
Land of Birth: Romania
Land of Standing: Romania
Size:
Weight:
Colour: White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: COR A 1571-19/255
Siblings:
C Aya Sakura Hana No Ame
C Haru Sakura Hana No Ame
C Sarah Sakura Hana No Ame


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

C Kaiya Sakura Hana No Ame

Akihito Go Of Soul Storm Akita Kennel

Aiko Sachi Go

Birin Go Musashi Aiwa

Aiko No Aki Kasumi Go

Chiyo Go Horunite

D'Goro Go Of Kamino Ken

Maiko Tomimopa

Hairando Eiko
Takumaszato Asao

Rinzentaru Chiyoko
Sake No Uchi L'Chie

Ogawa No Kishi Keiko
No Shogun Kenshz Hachiko
Amaterasu Inu Yoko Zuna Masayo