DOG DETAILS

Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori

no photo available

Registered Name: Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori
Breeder: Eva Gecsei - Amaterasu Inu Yoko Zuna
Owner:
Kennel: Amaterasu Inu Yoko Zuna
Sire: Oshitsumaru Go No Shatsuko
Dam: Akubi Go
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 2005
Date of Death:
Land of Birth: Hungary
Land of Standing: Romania
Size:
Weight:
Colour: Red and White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: COR A 239-06/255 MET Akita 277/05
Siblings:
Materasu Inu Yokozuna Kitade


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree
Amaterasu Inu Yoko Zuna Kaori

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Kita No Tenkou Go Seigansou

Tenichimaru Go Kawashita Kensha
Yoshino Go Otafukusou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou

Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Maihime Go Okayama Nakanishisou
Akubi GoKato Delle Bianche Vallate

Tokaiteo Go Oshiro
Akemi
KaoryJusho Sha Go No Shatsuko

Kamitora