DOG DETAILS

Amaterasu Inu Yoko Zuna Hana


Registered Name: Amaterasu Inu Yoko Zuna Hana
Breeder: Eva Gecsei - Amaterasu Inu Yoko Zuna
Owner: Alina Geishofer - Von Amon Sul
Kennel: Amaterasu Inu Yoko Zuna
Sire: Imari No Tochimaru
Dam: Fuka Hitomi Go
Call Name: O-Ren
Sex: female
Date of Birth: 6 FEB 2007
Date of Death:
Land of Birth: Hungary
Land of Standing: Austria
Size: 61 cm (24.02 inch)
Weight: 27 kg (59.52 pound)
Colour: White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: ÖHZB AK 314
Siblings:
Amaterasu Inu Yoko Zuna Hakuryu
Amaterasu Inu Yoko Zuna Hashire
Amaterasu Inu Yoko Zuna Yutaka


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Amaterasu Inu Yoko Zuna Hana

Imari No Tochimaru

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Kita No Tenkoh Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou
Naoshika Mi D'Obakosow

Daigoroh Go Shuhousou (Shuhusow)
Harumi Go Yachi

Fuka Hitomi Go

Takashi Go Shirai

Naniwa No Torazo Go Taishi Kukien
Tounme Go Sasunakasou

Kamitora
Sukerokutora
Ajsha