DOG DETAILS

Ikuzou Go Yamawaru Kensha


Registered Name: Ikuzou Go Yamawaru Kensha
Breeder: Andras Udvardy
Owner: Claire Matthews
Kennel:
Sire: Hamaryuu Go Mino Kokeisou
Dam: Ryoko Go Samurai Yashiki
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 28 OCT 2020
Date of Death:
Land of Birth: Hungary
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Brindle
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: AKIHO 21-207
Siblings:
Iashitaka Go Yamawaru Kensha


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Ikuzou Go Yamawaru Kensha

Hamaryuu Go Mino Kokeisou

Shinzan Go Maimu

Awa Kokushi Go Tateyama Matsunaga

Yayoi Go Hanawa Kisaragi
Sanzanhime Go Mino Kokeisou

Daitenho Go Kagano Yaoya

Kouhime Go Hakusanyamashima

Ryoko Go Samurai Yashiki

L'Toramaru De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Shizuka Go Ryuuhou Yamagami

Rikako No Chiyomi Go Shun'You Kensha

Fudoumaru Go Naruse Takeda

Rikako Go Shun'You Kensha