DOG DETAILS

Ko Kitsune Maru F'Yuki


Registered Name: Ko Kitsune Maru F'Yuki
Breeder: Kristina Reithner - Ko Kitsune Maru
Owner:
Kennel: Ko Kitsune Maru
Sire: Yukimaru Go Fuen No Oka
Dam: Nihon No Egao C'Natsuki
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 18 JUN 2020
Date of Death:
Land of Birth: Austria
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Red and White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#:
Siblings:
Ko Kitsune Maru F'Toshi Yukiko


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Ko Kitsune Maru F'Yuki

Yukimaru Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Shouki Go Minatomaru

Akari Go Bitsuku Taisetsu Akatsuki

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Nihon No Egao C'Natsuki

Rosia Kara Shikou

Koushumpou Go Kagano Yaoya

Benihime Go Onagawa Kyouritsu

Nihon No Egao A'Naoko

S'Kirikaze Go Samurai Spirit

Shunshuu Kensha Sayuri