Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Hokusai Go Virgini Kensha

Kuma

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Eika

C'Nanae Go Of Kamino Ken

Kasuga Go Shirai

Kaori Go Musashi Aiwa

Fuuki Go Byu Ti Sawa

Fuji Go Hanakawasou

Koutei Go Tezuka Kensha
Tachibana Go Hanakawasou

Nabuko Roal

Czanaj Roal

Daichi Go Omono Gawa