Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Angel

G'Daichi Go Haiku Ken

H'Daiko Go Of Kamino Ken

Hasaki Team Doshiri

Harumi Go Haiku Ken

B'Bushido Go Della Verde Umbria

B'Sake Go Haiku Ken

Yukiko Go Samurai Yashiki

L'Toramaru De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Shizuka Go Ryuuhou Yamagami

Rikako No Chiyomi Go Shun'You Kensha

Fudoumaru Go Naruse Takeda

Rikako Go Shun'You Kensha