Person

Firstname: Mary

Lastname: Spirts

Street: Vozdvyzhensky

Postal Code:

City: Sergiev Posad

Country: Russia

Email:

Homepage:

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Amanogawa Biwa Juzo
Gen Go Miyagi Takadorisou
Izumi Gai Ya Ya
Breeder of:
Amanogawa Biwa Juzo