Person

Firstname: Gianfranco

Lastname: Caccavaro - BordAkitaInu Kensha

Street: SP4. C.da Santa Maria

Postal Code: 88070

City: Botricello

Country: Italy

Email: bordakitainu@gmail.com

Homepage: http://www.bordakitainu.it

Breeder: yes

Phone: 3298444946


Owner of:
A'Fujiwara No Fusaki Go Di Bordakitainu Kensha
Akane Unryu Go Awano Sou
Anzai Go Di Bordakitainu Kensha
Ayame Go Di Bordakitainu Kensha
Biwa Go Di Bordakitainu Kensha
Boru Go Di Bordakitainu Kensha
Chio Go Di Bordakitainu Kensha
Daimaru Go Hinai Ougi
E'Daiginga Go Di Bordakitainu Kensha
Echiko Go Di Bordakitainu Kensha
Fujiko Go Di Bordakitainu Kensha
Fukumi Go Di Bordakitainu Kensha
Fusae Go Di Bordakitainu Kensha
Fuuka Go Satsuma Hitomi
Fuzuki Go Bordakitainu Kensha
Gemmaijou Go Etnakita Ken
Gemmei Go Di Bordakitainu Kensha
Haruhanamei Go Akada Daikan
Hotaru Go Bordakitainu Kensha
Hotaru Go Kantou Matsuhiro.
I'Kin Ten No Shugosha
Ikumi Go Di Bordakitainu Kensha
Inami Go Bordakitainu Kensha
Isarai Go Di Bordakitainu Kensha
Izanami Go Bordakitainu Kensha
Izumi Go Di Bordakitainu Kensha
Kaihou Go Ryuukaen
Kaihou No Ryuukaen Go Di Bordakitainu Kensha
Kasumi Go Takasaki Wakou
Keiko Go Shun' You Kensha
Ken Go Dell'Antico Matagi Dell' Antico Matagi
Kira Go Aso Inoue
Kitagumi Go Ryuumon
Kokuryuumon Go Miyagi Kozaki Kensha
Kouki Go Kyushu Ishida
Koutarou Go Aso Inoue
Kuma Go Di Bordakitainu Kensha
Madoka Go Hanawa Kisaragi
Madoka No Hanawa Kisaragi Go Di Bordakitainu Kensha
Masamune Go Di Bordakitainu Kensha
Matsunami Go Di Bordakitainu Kensha
Mearì Go Bordakitainu Kensha
Murasaki Go Minatomaru
Namihime No Di Bordakita Go Hanamichi Sakuragi No Kensha
P'Miyakohomare Go Di Bordakitainu Kensha
Ranmaru Go Hanamichi Sakuragi No Kensha
Ryoko Go Di Bordakitainu Kensha
Ryuuichi Go Di Bordakitainu Kensha
Sakurambo Go Moritake Sekinodai Sou
Satoshi Go Di Bordakitainu Kensha
Seikoumaru Go Ooita Enokida
Shinzan Go Senshuu Takashihamasou
Tai Gen Maru Go Shun'You Kensha
Tashiro Go Di Bordakitainu Kensha
Tessai Go Bordakitainu Kensha
Torahime Go Di Bordakitainu Kensha
Tsuki Go Bordakitainu Kensha
Utako Go Di Bordakitainu Kensha
Wazuka Go Di Bordakitainu Kensha
Yoshiteru Go Senshuu Takashihamasou
Breeder of:
A'Fujiwara No Fusaki Go Di Bordakitainu Kensha
Akemi Go Di Bordakitainu Kensha
Aki Go Di Bordakitainu Kensha
Anzai Go Di Bordakitainu Kensha
Aya Go Amateraso No Di Bordakitainu Kensha
Ayame Go Di Bordakitainu Kensha
Bankan Go Di Bordakitainu Kensha
Basho Go Di Bordakitainu Kensha
Bianka Go Di Bordakitainu Kensha
Biwa Go Di Bordakitainu Kensha
Boru Go Di Bordakitainu Kensha
Botan Go Di Bordakitainu Kensha
Chio Go Di Bordakitainu Kensha
Chizuhime Go Di Bordakitainu Kensha
Chohime Go Di Bordakitainu Kensha
Dairen Go Di Bordakitainu Kensha
Dairokan Go Di Bordakitainu Kensha
Daishi Go Di Bordakitainu Kensha
Dayiuu Go Di Bordakitainu Kensha
Denka Go Di Bordakitainu Kensha
E'Daiginga Go Di Bordakitainu Kensha
Echiko Go Di Bordakitainu Kensha
Eisaku Go Di Bordakitainu Kensha
Emiko Go Di Bordakitainu Kensha
Erina Go Di Bordakitainu
Erina Go Di Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Etsuko Go Di Bordakitainu Kensha
Fugaku Go Di Bordakitainu Kensha
Fujiko Go Di Bordakitainu Kensha
Fukumi Go Di Bordakitainu Kensha
Fusae Go Di Bordakitainu Kensha
Fuuka Go Di Bordakitainu Kensha
Fuurenka Go Di Bordakitainu Kensha
Fuyuko Go Di Bordakitainu Kensha
Fuzuki Go Bordakitainu Kensha
Gaiko Go Di Bordakitainu
Geinin Go Di Bordakitainu Kensha
Gemmei Go Di Bordakitainu Kensha
Gonshiro Go Di Bordakitainu Kensha
H'Fujiko Go Di Bordakitainu Kensha
Haruka Go Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Harumi Go Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Hasumi Go Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Hiroshi Go Bordakitainu Kensha
Honoka Go Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Hoshiko Go Bordakitainu Kensha
Hotaru Go Bordakitainu Kensha
I'Kirinji Go Di Bordakitainu Kensha
Iemochi Go Di Bordakitainu Kensha
Ikumi Go Di Bordakitainu Kensha
Ikuyo Go Di Bordakitainu Kensha
Imoto Go Di Bordakitainu Kensha
Inami Go Bordakitainu Kensha
Irina Go Di Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Isami Go Di Bordakitainu Kensha
Isarai Go Di Bordakitainu Kensha
Izanagi Go Bordakitainu Kensha
Izanami Go Bordakitainu Kensha
Izumi Go Di Bordakitainu Kensha
Izumi Go Di Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Jian Go Di Bordakitainu Kensha
Kaede Go Di Bordakitainu Kensha
Kaihou No Ryuukaen Go Di Bordakitainu Kensha
Kanon Go Bordakitainu Kensha
Kasumi Go Megapolis Style Di Bordakitainu Kensha
Keiko Go Di Bordakitainu Kensha
Kensei Go Bordakitainu Kensha
Kentaro Go Di Bordakitainu Kensha
Kiyomi Go Di Bordakitainu Kensha
Kuma Go Di Bordakitainu Kensha
L'Daimaru Go Di Bordakitainu Kensha
Madoka No Hanawa Kisaragi Go Di Bordakitainu Kensha
Maki Go Di Bordakitainu Kensha
Mearì Go Bordakitainu Kensha
Misayo Go Di Bordakitainu Kensha
Momoka No Hanawa Kisaragi Go Di Bordakitainu Kensha
Nanami Go Di Bordakitainu Kensha
Nanum Go Di Bordakitainu Kensha
Naoki Go Di Bordakitainu Kensha
Naruhito Go Di Bordakitainu Kensha
Noriko Go Di Bordakitainu Kensha
Nozomi Go Di Bordakitainu Kensha
O'Saki Go
Odayaka Go BordAkitainu Kensha
Oga Go Di Bordakitainu Kensha
Okami Go Di Bordakitainu Kensha
Osamu Go Di Bordakitainu Kensha
Otoharu Go Di Bordakitainu Kensha
P'Gyokuzui Go Di Bordakitainu Kenhsa
P'Miyakohomare Go Di Bordakitainu Kensha
P'Zuikou Go Di Bordakitainu Kensha
Piuko Go Di Bordakitainu Kensha
Q'Asami Go Di Bordakitainu Kensha
Rieko Go Di Bordakitainu Kensha
Ronin No Ryusei Go Di Bordakitainu Kensha
Ruri Go Di Bordakitainu Kensha
Ryoko Go Di Bordakitainu Kensha
Ryoma Go Di Bordakitainu Kensha
Ryuuichi Go Di Bordakitainu Kensha
Saori No Hanamichi Sakuragi Go Di Bordakitainu Kensha
Satoshi Go Di Bordakitainu Kensha
Tashiro Go Di Bordakitainu Kensha
Tessai Go Bordakitainu Kensha
Tokiyo Go Bordakitainu Kensha
Tomoya Go Di Bordakitainu Kensha
Torafusa Di Bordakitainu Kensha
Torafusame Go Di Bordakitainu Kensha
Torahime Go Di Bordakitainu Kensha
Torazo Go Di Bordakitainu Kensha
Tozan Go Di Bordakitainu Kensha
Tsuki Go Bordakitainu Kensha
Ume Go Di Bordakitainu Kensha
Utako Go Di Bordakitainu Kensha
Utemaru Go Di Bordakitainu Kensha
Waka Go Di Bordakitainu Kensha
Wakaba Go Di Bordakitainu Kensha
Wakana Go Di Bordakitainu Kensha
Washi Go Di Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha
Watahime Go Di Bordakitainu Kensha
Wazuka Go Di Bordakitainu Kensha
Zuihomare Go Di Bordakitainu Kensha