Person

Firstname: Alena Zaharchenko

Lastname: Kaminari Pride

Street:

Postal Code:

City: Chelyabinsk

Country: Russia

Email: ceyrus27@mail.ru

Homepage: http://akita-pride.com

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Aiken Sagarime Inari Tori
Akari Angeland Izumiko
Akari Angeland Mamorigummi
Azumazakura Go Fuen No Oka
Bengiro Go Saku Tenshi
Genryou Go Miyagi Komuro
Himeshiratsuyu Go Kagawa Ishii Sou
Kaminari Pride Aishvaria Rei
Kaminari Pride Erinuki
Kaminari Pride Miri Sora
Kaminari Pride Nadokai
Kaminari Pride Reina
Kaminari Pride Vayame Ruri
Megapolis Style Ami Amari
Megapolis Style Eika
Megapolis Style Freya Kaminari
Megapolis Style Hanabi Kaminari
Mitsuhoshi Vayuki
Takako Go Fujiyama Kensha
Breeder of:
Kamainari Pride Engi
Kamainari Pride Engi
Kaminari Pride Airen Haka
Kaminari Pride Aishvaria Rei
Kaminari Pride Amaya Taka
Kaminari Pride Arirou Domino
Kaminari Pride Benjirou Rinkan
Kaminari Pride Bianka
Kaminari Pride Bijin Naisino
Kaminari Pride Daikiri
Kaminari Pride Danko Taru
Kaminari Pride Dayton Futeki No
Kaminari Pride Dyson
Kaminari Pride Eidan
Kaminari Pride Eiva
Kaminari Pride Eiva
Kaminari Pride Erinuki
Kaminari Pride Eykan
Kaminari Pride Gaika
Kaminari Pride Gati
Kaminari Pride Haruna
Kaminari Pride Haruto
Kaminari Pride Heika
Kaminari Pride Idzanami
Kaminari Pride Kairokku
Kaminari Pride Kami Saru
Kaminari Pride Katara
Kaminari Pride Kazuki
Kaminari Pride Kiara
Kaminari Pride Kimiko
Kaminari Pride Manjirou
Kaminari Pride Mari
Kaminari Pride Miri Sora
Kaminari Pride Mitsuko
Kaminari Pride Moriko
Kaminari Pride Musashi
Kaminari Pride Nadokai
Kaminari Pride Naito Kan
Kaminari Pride Natsuhito
Kaminari Pride Nikoyaka
Kaminari Pride Odzora
Kaminari Pride Orika
Kaminari Pride Rayana
Kaminari Pride Reika
Kaminari Pride Reina
Kaminari Pride Risa
Kaminari Pride Rumi
Kaminari Pride Runmaru
Kaminari Pride Tayori
Kaminari Pride Unshu
Kaminari Pride Vaemika
Kaminari Pride Van Bigi
Kaminari Pride Vandarin
Kaminari Pride Vayame Ruri
Kaminari Pride Yanira
Kaminari Pride Yarisa
Kaminari Pride Yunaru
Kaminari Pride Yurai