Person

Firstname: Ademir Akiya / Roberto

Lastname: Isogai / Kawamura - Canil Hikaru Tsuki

Street:

Postal Code:

City: So Paulo

Country: Brazil

Email: akiya@hikarutsuki.com.br

Homepage: http://www.hikarutsuki.com.br/

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Aijoo Go Hikaru Tsuki
Akinori Go No Daiichi Ni
Genzai Go Un'Yu Katsuyo
Ise No Arashi Go Satsuma Hitomi
Junko Go Kawamura
Kachi Go Kawamura
Kikuna Go Shirai
Koma Go Akachan No Kona
Mabushii Go Hikaru Tsuki
Megumi Go Hikaru Tsuki
Otoha Go Mino Kokeisou
Reiko Go Hikaru Tsuki
Rie Go Kawamura
Ryo Tora Go Un'Yu Katsuyo
Saitama Go Hikaru Tsuki
Satty Go Hikaru Tsuki
Shogun Go Hikaru Tsuki
Shouta Go Aso Inoue
Shun Go Shirai
Taki Go Hikaru Tsuki
Tati Go Hillside
Tempou Go Aso Inoue
Tetsu Bo Go Hikaru Tsuki
Uran Go Ryuujousou
Yamato Go Shounan Ayamesou
Yashin Go Kawamura
Yukie Go Aso Inoue
Yuuka Go Kawamura
Zuii Go Yamada
Breeder of:
Akari Go Hikaru Tsuki
Akira Go Hikaru Tsuki
Amai Yujin Go Kawamura
Daisuke Go Hikaru Tsuki
Danka Go Hikaru Tsuki
Hajime Go Hikaru Tsuki
Hana Go Hikaru Tsuki
Hana Go Hikaru Tsuki
Junko Go Kawamura
Kachi Go Kawamura
Kami Go Kawamura
Kaori Go Hikaru Tsuki
Katsuo Go Hikaru Tsuki
Kazushi Sakuraba Go Kawamura
Kira Go Hikaru Tsuki
Mabushii Go Hikaru Tsuki
Megume Go Hikaru Tsuki
Megumi Go Hikaru Tsuki
Miyuki Go Kawamura
Nara Go Hikaru Tsuki
Reiko Go Hikaru Tsuki
Rie Go Kawamura
Saitama Go Hikaru Tsuki
Satty Go Hikaru Tsuki
Shinpo Go Hikaru Tsuki
Shiro Yuki Go Kawamura
Shizuka Go Hikaru Tsuki
Shodai Go Kawamura
Shogun Go Hikaru Tsuki
Sou Go Kawamura
Taki Go Hikaru Tsuki
Tempou Go Hikaru Tsuki
Tetsu Bo Go Hikaru Tsuki
Tetsu Go Hikaru Tsuki
Umi No Un'yu Katsuyo Go Hikaru Tsuki
Yashin Go Kawamura
Yasu Go Kawamura
Yoko Go Hikaru Tsuki
Yori Go Kawamura
Yoshi Go Kawamura
Yui Go Kawamura
Yume Go Kawamura
Yuuka Go Kawamura