Person

Firstname: Irina

Lastname: Lavrenova - Lavr de Dis

Street:

Postal Code:

City: Moscow

Country: Russia

Email: akitalavr@gmail.com

Homepage: http://http:/www.akita-shiba.com

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Ayame Go Okayama Hakuryuusou
Benifuji Go Ishimaki Hiyori Sou
Bidzhin
C'Kazan Go Of Kamino Ken
Chacha Go Seaside Nakagawa
Kajitsu No Houtaku Go
Kiss Magic Okane
Lavr De Dis Ch'Mivaku
Lavr De Dis E' Koi Ningyo
Lavr De Dis Reitikara
Lavr De Dis Shdaitou
Meiji Go From Hachimantai
Mokuteki Masahiro Go From Hachimantai
Momohana Go Seaside Nakagawa
Breeder of:
Lavr De Dis B'Sinray Yudzin
Lavr De Dis Ansay
Lavr De Dis B'kuray Sacura
Lavr De Dis Ch'Mivaku
Lavr De Dis Аki
Lavr De Dis E' Kitsune Kirey
Lavr De Dis E' Koi Ningyo
Lavr De Dis E'Hitori Asahi Ichiro
Lavr De Dis E'Kin Esey
Lavr De Dis E'Kioko Tenshi Sora
Lavr De Dis Fukushimi
Lavr De Dis Fuminori
Lavr De Dis Ghehei
Lavr De Dis Gussuri Koi No
Lavr De Dis Hankie
Lavr De Dis Himitsu
Lavr De Dis Hirumi
Lavr De Dis L'Miyuki
Lavr De Dis L'Rinaka
Lavr De Dis L'Toichi
Lavr De Dis Limba
Lavr De Dis Lutessa
Lavr De Dis Nehbet
Lavr De Dis Nichihime
Lavr De Dis Nichirei
Lavr De Dis Nikta
Lavr De Dis Ojihime
Lavr De Dis Okayama
Lavr De Dis Osamu
Lavr De Dis P'Rikisima
Lavr De Dis R' Yamaneko Katanga
Lavr De Dis Reitikara
Lavr De Dis Sh'Kenshin
Lavr De Dis Shdaitou
Lavr De Dis Shiori
Lavr De Dis Tomaru
Lavr De Dis Toruna
Lavr De Dis Toudzhuin
Lavr De Dis Toun
Lavr De Dis V'Maho Ki
Lavr De Dis Velvi
Lavr De Dis Zenkay
Lavr De Dis Zuijen
Oranda Nacu
Orora Sangacu
Sabra Alen