Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Higashioso Shinobu

Kenta Go Dairinsou

Kenyuu Go Noshiro Koujusou
Satsuki Go Ryuukaen

Higashioso Gen Hana

Terumasa Go Akita Suzuki

Akari Angeland Ginsey

Mitsuhoshi Veiki

Izumi Gai Zutsumoto

Taizan Go Akita Shibata

Izumi Gai Dzhina

Kotomi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai
Katsura Go Shirai