Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Noriyo Go Katou Brothers

Kannari No Ryuu Go Kannari Sou

Rankurou Go Akita Shibata
Rikuzen Kyoka Go Kazusa
Awa Karen Go Jr. Matsunaga

Awa Tenjin Go Jr. Matsunaga
Tsubaki Go Toukyou Musashi Aiwa

Nihon No Egao Gekkou

Rosia Kara Shikou

Koushumpou Go Kagano Yaoya

Benihime Go Onagawa Kyouritsu

Rosia Kara Imiko

Shingen Go Aso Inoue

Rosia Kara Sakurahime