Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

L'Yami No Oji Of Kaerizaki

T'Hinode No Tora Go Hiddencascade Dit Ryu

Fukusukekou Go Kagaya

Risa Go Akita Yamazaki

Seikome Go Hidden Cascade Dite Sky

Ryuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha

Sempou Go Takasaki Yamaguchi

A'Yasuko Go Airisu Hana

Rooster Of Aiko

Kiro
Aruko

Aiko No Aki Kasumi Go

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Chiyomi Go De Yamada