Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Kinpoumaru Go Yuri Kensha

Ginpoumaru Go Ryuumon

Kokuhoumaru Go Noshiro Koujusou

Chihiro Go Awakoku Hikarinomiya

Mami Go Yuri Kensha

Masyuumaru Go Ryuukaen

Hokumi Go Akita Enhyou
Shiro Hana Go Shun'You Kensha

Seiryuu Go Koeda

Hurou Go Sugisawa Kensha
Yoshimi Go Sunada Kensha

Kumi Go Kibikuriosou

Akitafuji Go Hachinohe Mitsukesou

Mizuki Go Onagawa Kyouritsu