Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Hitoshimaru Go Fuen No Oka

Hokuto Go Tashiro Futagosou

Tamayuu Go Hanawa Kisaragi
Hana Go Tashiro Futagosou

Kanahime Go Fuen No Oka

Taienmaru Go Hinai Ougi

Shinkuu Go Kouyasan Hashitani

Izumi Go Kiyama

Asahimaru Go Fukami Sama Ken

Daiju Go Aomori Mikamisou

Usaki Go Kiyama

S'Momo Chan Go KiYama

P'Yamato Go KiYama

Kashiwa No Ki E'Seiya No Ichirou