Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Akari Angeland Aomori

F'Saijitsu Go Of Kamino Ken

Biryuu Go Hakuryuusou

Shino Go Isehara Futami

Nana Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Miho Go Shirai

Akari Angeland Oukuhime

Kazan Go Ryuuhou Yamagami

Rammaru Go Zenhosha

Reizei Hi Go Ryuuhou Yamagami

Akari Angeland Hanakosumi

Tenshin Go Shirai

Akari Angeland Gishiki