Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Ryuuzan Kizoku Itsumo Go

Daishikou Go Kyushu Ishida

Takamasa Go Kyushu Ishida
Chihiro Go Toraemon

Hanako Go Wataky Kensha

Ryouma Go Shirai

Dairokan Go Di Bordakitainu Kensha

Mizuki Kizoku Itsumo Go

Kai Homare Go Shun'You Kensha

Kiro No Tai Go Shun'You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou

Hakufumy No Benihana Go

Taisho Aka Maru Go

Izumi Go Takara No Tatsu