Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Naruto Go Zipangu

Tsurugimaru Go Awakoku Hikarinomiya

Hokushuu Go Senshuu Takashihamasou

Ayame Go Wadashima Myoujinsou

Suzuka Go Awakoku Hikarinomiya

Shouta Go Kyushu Ishida

Yaenosakura Go Awakoku Hikarinomiya

Kayakasumii Go Yamawaru Kensha

Hamaryuu Go Mino Kokeisou

Shinzan Go Maimu
Sanzanhime Go Mino Kokeisou

Hoshiko Go Fuen No Oka

Hokuto Go Tashiro Futagosou

Kanahime Go Fuen No Oka