Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

F'Bandou Go Ichimei

Kansei Go Samurai Yashiki

Bakudan Go Shun'You Kensha

Saya Go Shun'You Kensha

Kaori De La Senda De T'sunayoshi

Ichimatsu Go Kyuberu

Mami De La Senda De Tsunayoshi

C Chika Silbernagl

Akira Go Akairo Sakura

D'Goro Go Of Kamino Ken

Sakura Tomimopa

Bara Hime Tomogaki

Achiko Stella Di Sera

Jang Tomimopa