Testmating

Printable version of pedigree with without images


Generations in pedigree

Pedigree

future litter

Ryuuzan Kizoku Itsumo Go

Daishikou Go Kyushu Ishida

Takamasa Go Kyushu Ishida
Chihiro Go Toraemon

Hanako Go Wataky Kensha

Ryouma Go Shirai

Dairokan Go Di Bordakitainu Kensha

Fusita Sora No Hoshigakure Go

Nagai Bando Fighting Dog

Sou Go Shirai

Emi Go Higashi

Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha

Tarou Go Hanyuu Saijou

Ran Go Hiddencascade