Search for Dogs matching the following criteria:

There were 23 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-23 of 23


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Go Seiki Haruko Happoubijin photo_camera   (--) female Waraibanashi Go No Shatsuko / Hikaritayonogo No Shatsuko EST-01632/01 A0
  Asahiko photo_camera   (--) female Daiunkai Go Boushuu Kaikasou / Go Seiki Haruko Happoubijin EST-00189
  Go Harukos Taiyounohana photo_camera   (2005) female Fujimaru Go Seaside Nakagawa / Go Seiki Haruko Happoubijin ER31794/07
  Go Harukos Taiyounohikari photo_camera   (2005) female Fujimaru Go Seaside Nakagawa / Go Seiki Haruko Happoubijin ER28770/06
  Go Harukos Akihito Yuki photo_camera   (2007) male Yukiguni No Yukibare Go / Go Seiki Haruko Happoubijin FIN36907/08 EST01861/07
  Aishiteruleks photo_camera   (2013) male Megapolis Style Yogi Tarou / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Aishiterunagi photo_camera   (2013) male Megapolis Style Yogi Tarou / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Aishiteruyochi photo_camera   (2013) female Megapolis Style Yogi Tarou / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki RKF 3667734
  Udrija Ajaka Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Bella Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Chika Kin photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki EST-01093/14
  Udrija Goro Go photo_camera   (2013) male Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Rikki Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Teruko Go photo_camera   (2013) female Ryuutensou Nagaharu / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Akina photo_camera   (2018) female Rosia Kara Mitsukuni Go / Udrija Chika Kin EST-01735/18
  Nobu photo_camera   (2018) male Rosia Kara Mitsukuni Go / Udrija Chika Kin EST-01739/18
  Undrija Toshiro Go photo_camera   (2017) male Rosia Kara Mitsukuni Go / Aishiteru Go Shiyo Mokuteki
  Udrija Birokku Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Chulo Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Ibiru Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Udrija Ishi Go photo_camera   (2016) female Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go EST-01101/16
  Udrija Okuma Go photo_camera   (2016) male Izumi Gai Zutsukatse / Udrija Rikki Go
  Aymi Raisins photo_camera   (--) female Aiken Taiseiko / Udrija Ishi Go