Search for Dogs matching the following criteria:

There were 43 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-43 of 43


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aki photo_camera   (2022) male Dida Kensha A'Fujimoto / Kimi Ga Yo De La Vallee Des Samourais
  Aki photo_camera   (2022) male Dida Kensha Ahito / Yumisakini Go Aomori Mikamisou 20971 aki
  Akihiko Go Shinrin Sou photo_camera   (2017) male Gashi Go Haiku Ken / Reina Go Shinrin Sou
  Akihiro photo_camera   (2022) male Benjiro / Azami
  Akihiro Go Shinrin Sou photo_camera   (2017) male Gashi Go Haiku Ken / Reina Go Shinrin Sou
  Akito photo_camera   (2022) male Aka Daichi Tanoshii Of Mogeki / Kimono 20081 AKI
  Akiyama Go Shinrin Sou photo_camera   (2017) male Gashi Go Haiku Ken / Reina Go Shinrin Sou
  Akiyoshi Go Shinrin Sou photo_camera   (2017) male Gashi Go Haiku Ken / Reina Go Shinrin Sou
  Dai Go Kodo Ken photo_camera   (2020) male Burin Go Haiku Ken / Ishiko Go Haiku Ken
  Hiroki photo_camera   (2021) male Dida Kensha Atari / Azami 20033 AKI
  Hiroshi photo_camera   (2021) male Dida Kensha Atari / Azami 20034 AKI
  Masato Go Kodo Ken photo_camera   (2018) male Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Shin'Ichi Shinrin Sou Go Matsubarasou photo_camera   (2019) male Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime
  Shin'Ichi Shinrin Sou Go Matsubarasou photo_camera   (2019) male Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime Aki
  Shiro Go Kodo Ken photo_camera   (2017) male Gashi Go Haiku Ken / Emiho Go Haiku Ken
  Timiyama Go Matsubarasou photo_camera   (2018) male Mitsuhoshi Daichi / Kouunhime Go Shinrin Sou
  Toshiro Go Matsubarasou photo_camera   (2018) male Mitsuhoshi Daichi / Kouunhime Go Shinrin Sou
  Airi photo_camera   (2022) female Benjiro / Azami 1677-20064 AKI
  Airii photo_camera   (2022) female D'Kuma Go Of Shukeiyen Kensha / Smirnov Style Mamori 20064 AKI
  Aki Go Kodo Ken photo_camera   (2022) female Gashi Go Haiku Ken / Molly Go Tamashi Kenn 375091
  Aneko photo_camera   (2017) female Gashi Go Haiku Ken / Nakuma 343114 Aki
  Azami photo_camera   (2017) female Gashi Go Haiku Ken / Nakuma 343116 Aki
  Hoshiko Go Kodo Ken photo_camera   (2017) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko bhr 343107 aki
  Keiko Go Kodo Ken photo_camera   (2019) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Kyoko Go Kodo Ken photo_camera   (2019) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Masami Go Kodo Ken photo_camera   (2018) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Megumi Go Kodo Ken photo_camera   (2018) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Meiko Go Kodo Ken photo_camera   (2018) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Michi Go Kodo Ken photo_camera   (2018) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Misaki Go Kodo Ken photo_camera   (2018) female Gashi Go Haiku Ken / Serbona Ken Akiko
  Nakuma photo_camera   (2016) female K'akimitsu Of Sugay / Sumiko BHR 343109 Aki
  Satu Go Matsubarasou photo_camera   (2019) female Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime
  Saya Go Matsubarasou photo_camera   (2019) female Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime
  Suki Shinrin Sou Go Matsubarasou photo_camera   (2019) female Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime
  Suki Shirin Sou Go Matsubarasou photo_camera   (2019) female Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime 350472 Aki
  Sumi Shirin Sou Go Matsubarasou photo_camera   (2019) female Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime 350477 Aki
  Tora Go Matsubarasou photo_camera   (2018) female Mitsuhoshi Daichi / Kouunhime Go Shinrin Sou
  Torahime Go Matsubarasou photo_camera   (2018) female Mitsuhoshi Daichi / Kouunhime Go Shinrin Sou
  Torame Go Matsubarasou photo_camera   (2018) female Mitsuhoshi Daichi / Kouunhime Go Shinrin Sou
  Toshiko Go Kodo Ken photo_camera   (2016) female B'Bushido Go Della Verde Umbria / Emiho Go Haiku Ken
  Hikari photo_camera   (2021) Dida Kensha Atari / Azami BHR 20037 AKI
  Sumi Shinrin Sou Go Matsubarasou photo_camera   (2019) Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime
  Sumiko Go Matsubarasou photo_camera   (2019) Masamune Go Shinrin Sou / Izumi Gai Zao'Fujihime