Search for Dogs matching the following criteria:

There were 43 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-43 of 43


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aki Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Akiho Of Đại Việt photo_camera   (2012) female Max Of Gamgok Seagye Myeonggyeon / Seiko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Akira Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Akita An Nam Kennel photo_camera   (2021) male Shintarou Go Okayama Sugimotosou / Kurenaiotome Go Bitchuu Ichiriki
  Út Trần photo_camera   (2017) female Genki Glarika / Hayabusa
  Bee photo_camera   (2017) male Shoukaku Go Hinai Ougi / Hanarei No Nami Go SPH I16677
  Biryu Go Fukuzawavina Kensha photo_camera   (2014) male Yama Go Date Gaerisha / Seiko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Bunma Go Fukuzawavina Kensha photo_camera   (2014) female Yama Go Date Gaerisha / Seiko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Chieko Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Chika Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Chiyo Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Chiyoko Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Coco photo_camera   (2020) male Simba / Ixu
  Gakki photo_camera   (2015) female Genki Glarika / Unnangiku Go Rock Hand Touwa
  Haru Hoshi photo_camera   (2017) female Genki Glarika / Day Hoshi
  Haru Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Haruki Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Haruto Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Hayabusa photo_camera   (2016) female S Gouunpou Go Samurai Spirit / Nagisa Go Okayama Sugimotosou
  Ichi photo_camera   (2016) female Shoukaku Go Hinai Ougi / Anzu Go Toyohashi Nakagawa
  Ixu photo_camera   (2018) female S Gouunpou Go Samurai Spirit / Moritorahime Go Mori No Miyako Sou SPH K31292
  Kaoru Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Katashi Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Kiko Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Kimi Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Shishio Makoto Fujiyama Kensha / Zuri
  Kirayama photo_camera   (2020) female Kuniarashi Go Matsusaka Yamanaka /  SPH L46974
  Kurama Of Stars' Academy photo_camera   (2017) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point SPH J20072
  Moto photo_camera   (2020) male Simba / Ixu
  Raito Of Stars' Academy photo_camera   (2017) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point SPH J20070
  Saki Of Stars' Academy photo_camera   (2017) female Kin Kano / Monika Of Samurai Point SPH J20073
  Sam 2 photo_camera   (2017) female Kirey Kazoku Ramman / Unmayno Akay Ito Asami SPH I19736
  Sayuri Of Stars' Academy photo_camera   (2017) female Kin Kano / Monika Of Samurai Point SPH J20074
  Susu Inu Măng photo_camera   (2017) male Kirey Kazoku Ramman / Yarkaya Slava Beretta
  Susu Inu Mana photo_camera   (2017) female Kirey Kazoku Ramman / Yarkaya Slava Beretta
  Susu Inu Mane photo_camera   (2017) female Kirey Kazoku Ramman / Yarkaya Slava Beretta
  Susu Inu Mani photo_camera   (2017) female Kirey Kazoku Ramman / Yarkaya Slava Beretta
  Susu Inu Mano photo_camera   (2017) female Kirey Kazoku Ramman / Yarkaya Slava Beretta
  Susu Inu Manu photo_camera   (2017) female Kirey Kazoku Ramman / Yarkaya Slava Beretta
  Taka photo_camera   (2012) male Max Of Gamgok Seagye Myeonggyeon / Seiko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Takahiro Of Stars' Academy photo_camera   (2018) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Yamato Of Stars' Academy photo_camera   (2017) male Kin Kano / Monika Of Samurai Point SPH J20071
  Yuina Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Kin Kano / Monika Of Samurai Point
  Yuka Of Stars' Academy photo_camera   (2018) female Kin Kano / Monika Of Samurai Point