Search for Dogs matching the following criteria:

There were 530 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 530


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aiko Kensha No Mizukihime Go photo_camera   (2009) female Unshou Go Kanzakiya Kensha / Chiyomi Go De Yamada
  Aiko No Tenshi Go photo_camera   (2008) female Birin Go Musashi Aiwa / Akasta's Lenosome Dove Go MET J.Akita 873/H/11
  Akakuro Hishigata Go Of Kyokujitsu photo_camera   (2001) male Daiunsei Go Sannohe Nakamura Sou At Baromar /  W30434
  Akakuro Kange Go photo_camera   (2002) male Hamasei Hokuto No Tora Rikuzen / Hamasei Mizuumi Haru
  Akakuro Katsura Go photo_camera   (2002) female Hamasei Hokuto No Tora Rikuzen / Hamasei Mizuumi Haru
  Akakuro Kikumi Go photo_camera   (2002) female Hamasei Hokuto No Tora Rikuzen / Hamasei Mizuumi Haru
  Akakuro Megami Go photo_camera   (2002) female Hamasei Hokuto No Tora Rikuzen / Mukoosa Matsu Hime AC02332001
  Akakuro No Akane Go photo_camera   (2006) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Akemi Go photo_camera   (2006) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Akiko Go photo_camera   (2006) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Chikara Go photo_camera   (2006) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Chiyoko Go photo_camera   (2006) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Hachi Romaru Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Hotaka Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Isamu Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Kangeikai Go photo_camera   (2005) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Kazuki Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Kichiro Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Koko Go photo_camera   (2005) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Maru Ko Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Masaru Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Miko Go photo_camera   (2005) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Shtiya Go photo_camera   (2006) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro No Tamiko Go photo_camera   (2005) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Tsi Go photo_camera   (2005) female Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Yashoku Go photo_camera   (2005) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Yotogi Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Geyko Ko Go Royal Nippon Akitos
  Akakuro No Yuudai Go photo_camera   (2006) male Kajitsu No Hinomaru-Go / Kyokujitsu Fujita Go
  Akakuro Rikyu Go photo_camera   (2002) male Hamasei Hokuto No Tora Rikuzen / Hamasei Mizuumi Haru
  Akakuro Shiro Go photo_camera   (2002) male Hamasei Hokuto No Tora Rikuzen / Hamasei Mizuumi Haru
  Akiho Go Nikasuko photo_camera   (2007) male Akakuro No Kazuki Go / Akakuro No Tamiko Go
  Akiko Ran photo_camera   (2007) male Akakuro No Kazuki Go / Akakuro No Tamiko Go
  Amerterasus Chika photo_camera   (2016) female F'Tycon Hattori Hanzo Of Neko-Ken / Hizashi Ken Amana
  Amerterasus Mamoru photo_camera   (2016) male F'Tycon Hattori Hanzo Of Neko-Ken / Hizashi Ken Amana
  Amerterasus Minori photo_camera   (2016) female F'Tycon Hattori Hanzo Of Neko-Ken / Hizashi Ken Amana
  Amerterasus Mitsuko photo_camera   (2016) female F'Tycon Hattori Hanzo Of Neko-Ken / Hizashi Ken Amana
  Amerterasus Sousoushi photo_camera   (2016) female F'Tycon Hattori Hanzo Of Neko-Ken / Hizashi Ken Amana
  Anshee Austin Reed photo_camera   (2011) male Cash On The Nose Anshee / Dei Laghi Tailly Zanghez No Higashi
  Anshee Bollinger photo_camera   (2010) female Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Dress To Impress photo_camera   (2013) male Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Eye O'The Storm photo_camera   (--) male  / 
  Anshee Glamour Girl photo_camera   (2013) female Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Hamishsquish photo_camera   (2012) male Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Huddy Hudson photo_camera   (2011) male Cash On The Nose Anshee / Dei Laghi Tailly Zanghez No Higashi
  Anshee Krug photo_camera   (2010) male Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Moet Chandon photo_camera   (2010) male Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Mollymoo photo_camera   (2012) female Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Off The Cuff photo_camera   (2013) male Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee On The Catwalk photo_camera   (2013) female Cash On The Nose Anshee / Anshee Slap An Tickle
  Anshee Paul Smith photo_camera   (2011) male Cash On The Nose Anshee / Dei Laghi Tailly Zanghez No Higashi