Search for Dogs matching the following criteria:

There were 110 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 110


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Karen Of Garlic photo_camera   (2012) female Wondu Of Myungjang / Gisalagi Go Miyagi Kozaki Kensha
  A'ryujin Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853690
  Ai Chan Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2021) female Homare Go Hakufumy / Akane Of Hilldon's Akita
  Ai No Hama Go Siaminu Kensha photo_camera   (--) female Tarou Go Hanyuu Saijou / N Yuki Of Sky Akita House KTCH11486474
  Ai No Hoshi Go Kinu Matsuno photo_camera   (2023) male Hakuba Mori No Tama Jakugo / Mirai Saijo Kiyonichi Sou
  Ai Torame Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) female Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853694
  Aika Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Aiko Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Aimi Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Akahoshi Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853693
  Akane Of Hilldon's Akita photo_camera   (--) female Awa Hishou Go Kisarazu Nomura / Naoko Go Siaminu Kensha
  Akatora Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Akatsuki Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853692
  Akidate Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853691
  Akira Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853689
  Akitora Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Amagi Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853688
  Amaterasu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Benibana Go Shoushyuusou photo_camera   (2019) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Tenjimme Go Bitchuu Ichiriki
  Benioumaru Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Benitsuki Go Shoushyuusou photo_camera   (2019) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Tenjimme Go Bitchuu Ichiriki
  Bisetsu Of Hilldon's Akita photo_camera   (2016) female Homare Mitsukuni Go Hiddencascade / Ai No Hama Go Siaminu Kensha KATH115790321
  Bonney Hachiko photo_camera   (2023) female Hakuba Mori No Tama Jakugo / Mirai Saijo Kiyonichi Sou
  Bontenmaru Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Buryuu Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha AKIHO 19-2370
  Bushou Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha AKIHO 19-2371
  Byakuren Go Taisetsu Adachi Sou photo_camera   (2021) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Byakuren Of Hilldon's Akita photo_camera   (2016) Homare Mitsukuni Go Hiddencascade / Ai No Hama Go Siaminu Kensha KATH115790320
  Céline Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2021) female Homare Go Hakufumy / Yuuna Go Natsuo Saiyarato
  Chibi Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Benigyokukou Go Kagano Yaoya / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Chisane Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Benigyokukou Go Kagano Yaoya / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Choumaru Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Benigyokukou Go Kagano Yaoya / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Dai photo_camera   (2022) male Ryuusei Go Shoushyuusou / Benibana Go Shoushyuusou KATH116035338
  Daiki Go Soushyusou photo_camera   (2016) male Arashi Go From Hachimantai / Kirey Kazoku Hitomi Shina
  Deko Go Kinu Matsuno photo_camera   (2023) female Hakuba Mori No Tama Jakugo / Mirai Saijo Kiyonichi Sou
  Emi Go Shoushyuusou photo_camera   (2017) female Sangoku Go Ryuukaen / Sumire Go Kyushu Ishida AKIHO 17-829
  Fuyu Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2022) male Ichipyu Go Taibashisou / Mirai Go Natsuo Saiyarato
  Goku photo_camera   (2022) male Hakuba Mori No Tama Jakugo / Mirai Saijo Kiyonichi Sou
  Gokuu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Hachiko Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Chiyohime Go Mino Kokeisou AKIHO 18-2541
  Hachimaru Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2022) male Ichipyu Go Taibashisou / Naoko Go Siaminu Kensha
  Hana Go Kinu photo_camera   (2022) female Hakuba Mori No Tama Jakugo / Mirai Saijo Kiyonichi Sou
  Hanabi Himawari Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2021) female Homare Go Hakufumy / Akane Of Hilldon's Akita
  Hanako Go Shoushyuusou photo_camera   (2017) female Sangoku Go Ryuukaen / Sumire Go Kyushu Ishida
  Haru Ichiban Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2021) male Homare Go Hakufumy / Akane Of Hilldon's Akita
  Hilldon's Hisahide Matsunaga photo_camera   (2016) male Awa Hishou Go Kisarazu Nomura / Ai No Hama Go Siaminu Kensha KATH11567369
  Hiro Go Shoushyuusou photo_camera   (2021) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Tenjimme Go Bitchuu Ichiriki
  Honshuu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Ichigo Go Natsuo Saiyarato photo_camera   (2018) male Nocturnus Yuuto The Tender Tiger / Akane Of Hilldon's Akita
  Ichipyu Go Taibashisou photo_camera   (--) male Takemitsu Go Shoushyuusou / Tomiko Go Shoushyuusou