Search for Dogs matching the following criteria:

There were 49 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-49 of 49


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Karen Of Garlic photo_camera   (2012) female Wondu Of Myungjang / Gisalagi Go Miyagi Kozaki Kensha
  A'ryujin Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853690
  Ai No Hama Go Siaminu Kensha photo_camera   (--) female Tarou Go Hanyuu Saijou / N Yuki Of Sky Akita House KTCH11486474
  Ai Torame Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) female Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853694
  Aika Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Aiko Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Aimi Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Akahoshi Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853693
  Akane Of Hilldon's Akita photo_camera   (--) female Awa Hishou Go Kisarazu Nomura / Naoko Go Siaminu Kensha
  Akatora Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Akatsuki Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853692
  Akidate Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853691
  Akira Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853689
  Akitora Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Amagi Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2018) male Kano Go From Hachimantai / Momoko Go Fujiyama Kensha KATH115853688
  Amaterasu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Benibana Go Shoushyuusou photo_camera   (2019) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Tenjimme Go Bitchuu Ichiriki
  Benioumaru Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Benitsuki Go Shoushyuusou photo_camera   (2019) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Tenjimme Go Bitchuu Ichiriki
  Bontenmaru Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha
  Buryuu Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha AKIHO 19-2370
  Bushou Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Kano Go From Hachimantai / Shouko Go Miyagi Kozaki Kensha AKIHO 19-2371
  Chibi Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Benigyokukou Go Kagano Yaoya / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Chisane Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Benigyokukou Go Kagano Yaoya / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Choumaru Go Taisetsu Adachisou photo_camera   (2019) male Benigyokukou Go Kagano Yaoya / Momoko Go Fujiyama Kensha
  Daiki Go Soushyusou photo_camera   (2016) male Arashi Go From Hachimantai / Kirey Kazoku Hitomi Shina
  Emi Go Shoushyuusou photo_camera   (2017) female Sangoku Go Ryuukaen / Sumire Go Kyushu Ishida AKIHO 17-829
  Gokuu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Hachiko Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Chiyohime Go Mino Kokeisou AKIHO 18-2541
  Hanako Go Shoushyuusou photo_camera   (2017) female Sangoku Go Ryuukaen / Sumire Go Kyushu Ishida
  Hilldon's Hisahide Matsunaga photo_camera   (2016) male Awa Hishou Go Kisarazu Nomura / Ai No Hama Go Siaminu Kensha KATH11567369
  Hiro Go Shoushyuusou photo_camera   (2021) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Tenjimme Go Bitchuu Ichiriki
  Honshuu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Kirin No Tamashi Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Chiyohime Go Mino Kokeisou AKIHO 18-2542
  Kitsune Hime Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Dairim Maru Go Mino Kokeisou / 
  Megami Go Shoushyuusou photo_camera   (2019) female Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Beniyakko Go Awakoku Hikarinomiya
  Nagare Boshi Go Shoushyuusou photo_camera   (2017) female Sangoku Go Ryuukaen / Sumire Go Kyushu Ishida
  Nanami Go Siaminu Kensha photo_camera   (2014) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Ran Go Hiddencascade
  Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha photo_camera   (2014) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Ran Go Hiddencascade KCTH 11504220
  Naogo Go Siaminu Kensha photo_camera   (2014) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Ran Go Hiddencascade
  Naoko Go Siaminu Kensha photo_camera   (2014) female Tarou Go Hanyuu Saijou / Ran Go Hiddencascade
  Nocturnus Yuuto The Tender Tiger photo_camera   (--) male Homare Mitsukuni Go Hiddencascade / Ai No Hama Go Siaminu Kensha
  Ryuu Go Soushyusou photo_camera   (2016) male Arashi Go From Hachimantai / Kirey Kazoku Hitomi Shina
  Ryuusei Go Shoushyuusou photo_camera   (2019) male Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Beniyakko Go Awakoku Hikarinomiya
  Shinwa Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) female Kurenaihokkou Go Miyagi Kozaki Kensha / Yuumi Go Megumi
  Shirokumo Go photo_camera   (2016) male Hisumeragi Go / Masayuki Kietsu Go
  Takemitsu Go Shoushyuusou photo_camera   (2018) male Dairim Maru Go Mino Kokeisou / Sumika Go Shinshuu Azumisou
  Tatsuo Go Soushyusou photo_camera   (2016) male Arashi Go From Hachimantai / Kirey Kazoku Hitomi Shina
  Tomiko Go Shoushyuusou photo_camera   (2017) female Sangoku Go Ryuukaen / Sumire Go Kyushu Ishida