Search for Dogs matching the following criteria:

There were 27 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-27 of 27


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Akakuma Of But Yama photo_camera   (2006) male Yumenoshima No Shingo Go / Inchiki Of Amayadori Ken SHSB 658284
  Akari De La Colline Aux Tresors photo_camera   (2006) male Toburo Kenshin Go De La Vallee Des Dragons Sacres / Naoki Wataru Kaifu
  Akio Jasurakana Izumi photo_camera   (2004) male Higashi No Desentu Go / Rhea Niji No Kanata
  Benjiro Of But Yama photo_camera   (2008) male Kenryoku Shizuka No Yukimigata / Inchiki Of Amayadori Ken
  Chikara Simokita photo_camera   (1988) female Goryuo Del Wasabi / P'Azuma Simokita SHSB 427711/DCN-AI 90 0140
  Chimaru Van De Alaska Farm photo_camera   (2003) male Wakamizu Go No Shatsuko / Naomi Go Delle Bianche Vallate LO0551357
  Daria Nippon photo_camera   (1968) female Rikko Go Chikuken / Kita Nippon
  Eimai Of But Yama photo_camera   (2010) female Dai Vom Aakhof / Inchiki Of Amayadori Ken SHSB/LOS 696141
  Eishun Of But Yama photo_camera   (2010) male Dai Vom Aakhof / Inchiki Of Amayadori Ken
  Eiyu Go Simokita photo_camera   (1990) female Shirotomi Go Murotomi Kensha / V'Sakyo Simokita
  Enzuro Go Simokita photo_camera   (1990) male Shirotomi Go Murotomi Kensha / V'Sakyo Simokita NHSB 1700634
  Fushu Fumi Of But Yama photo_camera   (2011) female Biryuu Go Hakuryuusou / Inchiki Of Amayadori Ken
  Genwa Kusha Nippon photo_camera   (1971) male Kon Ryu Go Chikuken / Daria Nippon SHSB 203554
  Ginga Simokita photo_camera   (1992) female V'Akoni Simokita / Eiyu Go Simokita Los 490139
  Ginji Do Of But Yama photo_camera   (2012) female Akakuma Of But Yama / D'Sayuri Go Of RamsRaspel Kensha SHSB/LOS 711614
  Himitsu Of But Yama photo_camera   (2012) female Torachiyo Go Shirai / Eimai Of But Yama
  Jiro Of But Yama photo_camera   (2014) male Kaiketsu Go Di Casa Saporito / Eimai Of But Yama SHSB/LOS 729869
  Kaishin Of But Yama photo_camera   (2015) female Kaiketsu Go Di Casa Saporito / Ginji Do Of But Yama SHSB/LOS 738036
  Kita Nippon photo_camera   (1967) female Kon Ryu Go Chikuken / Emiko Von Schönböken Nippon
  Mewdhi De La Viueville photo_camera   (1996) female Fujiyama Go Shounan Yamada / Jiang De La Vieuville LO0029460
  Miyuu Of Büt Yama photo_camera   (2017) female Kaiketsu Go Di Casa Saporito / Ginji Do Of But Yama SHSB/LOS 753614
  Naoya Of Büt Yama photo_camera   (2017) female Yakushi No Tora Go Choufu Taniguchi Kensha / Eimai Of But Yama
  P'Azuma Simokita photo_camera   (1980) female Ichizo Yamato / Yoshiko Yamaguchi Del Vento Divino SHSB 328756
  Reiga Go Kami Ken Jiphen photo_camera   (1995) female Daigoh Go Juntai Dou / Eiyu Go Simokita S31782/96
  Shirayuki Hime Of Büt Yama photo_camera   (2020) female Yakushi No Tora Go Choufu Taniguchi Kensha / Miyuu Of Büt Yama
  V'Akoni Simokita photo_camera   (--) male Goryuo Del Wasabi / Yoshiko Yamaguchi Del Vento Divino
  V'Sakyo Simokita photo_camera   (--) female Goryuo Del Wasabi / Yoshiko Yamaguchi Del Vento Divino SHSB 395818