Search for Dogs matching the following criteria:

There were 55 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 55


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aka Ami No Hana Saiko No Tomodachi photo_camera   (2015) female Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Ami No Hana Go Shun'you Kensha 515573
  Akemi Saiko No Tomodachi photo_camera   (2014) female Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Kiseki Hi Arashi Kensa 507116
  Akira photo_camera   (2013) female Taiyoo No Hikari Go Shun'you Kensha / Hoshi LOP488391
  Aoshi Shinomori Saiko No Tomadachi photo_camera   (2015) male Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Sumiko Go Shun'You Kensha
  Ashitaka Do Solar Dos Deuses photo_camera   (--) male Toki Go Hachioji Tada / Akivolga
  Baruki Saiko No Tomodachi photo_camera   (2016) male Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Ami No Hana Go Shun'you Kensha LOP532328
  Baseho Go Awa Karin photo_camera   (2018) male Koutarou Go Aso Inoue / Unshouhime Go Fuen No Oka
  Bear De Lafoes photo_camera   (--) male  / 
  Benjiro Saiko No Tomodachi photo_camera   (2016) male Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Ami No Hana Go Shun'you Kensha LOP532326
  Budda Do Monte Cordova photo_camera   (1995) male I'Taiko D'Obakosow / Ikumi D'obakosow LOE 0847916
  Dobei Da Villa Das Taipas photo_camera   (--) male  /  LOP288491
  Fujitso Do Solar Dos Deuses photo_camera   (--) male Ashitaka Do Solar Dos Deuses / Yakutei
  Genki Go Kin No Samurai photo_camera   (2018) male Utsukushi Go Namitori / Yuki Ona Ka Yo'Yoi Tamodachi LOP561174
  Genshi Do Solar Dos Deuses photo_camera   (--) female  / 
  Goku Saiko No Tomodachi photo_camera   (2015) male Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Sumiko Go Shun'You Kensha
  Hachiko photo_camera   (2013) male Taiyoo No Hikari Go Shun'you Kensha / Hoshi LOP488390
  Hajime Saitou Go Battousai photo_camera   (2022) male Megapolis Style Kotarou / Shiori Go Tamashi Kenn
  Hattori Hanzo Go Amaterasu photo_camera   (2017) female Ichiro Go Sara Hana Kensha / Ami No Hana Go Shun'you Kensha 545901
  Hattori Hanzo Go Cho Nakaru photo_camera   (2018) female Chieko Go Jasu Shin / Aka Ami No Hana Saiko No Tomodachi
  Hicary Do Solar Dos Deuses photo_camera   (--) female Bear De Lafoes / Blanca De La Sierra Sur
  Hikari Go Kami No Michi photo_camera   (2016) female Taiyosou Go Shun'you Kensha / Gin No Sora Go Shun'you Kensha
  Himura Kenshin Go Battousai photo_camera   (2022) male Megapolis Style Kotarou / Shiori Go Tamashi Kenn
  Hoshi photo_camera   (2012) female Manzomaru / Hicary Do Solar Dos Deuses LOP472244
  Hoshi Saiko No Tomodachi photo_camera   (2015) male Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Sumiko Go Shun'You Kensha
  Kaya Saiko No Tomodachi photo_camera   (2014) female Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Kiseki Hi Arashi Kensa 507119
  Kimi photo_camera   (--) female Manzomaru / Hicary Do Solar Dos Deuses
  Kitsune Go Kami No Michi photo_camera   (2016) female Taiyosou Go Shun'you Kensha / Gin No Sora Go Shun'you Kensha
  Lo Tak Lei Akiko photo_camera   (--) male Masumi (Surusumi)) Go Kyou Nakai Kensha / Kaoruhime Go Kyushu Fukabori LOP105092
  Lo Tak Lei Buddha photo_camera   (--) male  / 
  Lo Tak Lei Chibi photo_camera   (--) male H'aka Matsu D'obakosow / Kaoruhime Go Kyushu Fukabori LOE 0629176
  Lo Tak Lei Chiisana photo_camera   (--) female H'aka Matsu D'obakosow / Kaoruhime Go Kyushu Fukabori LOE 0650313
  Lo Tak Lei Chocho photo_camera   (--) male H'aka Matsu D'obakosow / Kaoruhime Go Kyushu Fukabori
  Lo Tak Lei Erabu photo_camera   (--) male Lo Tak Lei Akiko / Akishino Go Kurume Hirose
  Lo Tak Lei Ezo photo_camera   (1995) male Lo Tak Lei Akiko / Akishino Go Kurume Hirose FIN49088/95 LOP135130
  Lo Tak Lei Fukai photo_camera   (1995) male H'aka Matsu D'obakosow / Kaoruhime Go Kyushu Fukabori NHSB 2025287 imp portugal
  Manzomaru photo_camera   (--) male Dobei Da Villa Das Taipas / Genshi Do Solar Dos Deuses LOP315845
  Megami Go Kin No Samurai photo_camera   (2018) female Utsukushi Go Namitori / Yuki Ona Ka Yo'Yoi Tamodachi LOP561177
  Megumi Go Battousai photo_camera   (2022) female Megapolis Style Kotarou / Shiori Go Tamashi Kenn
  Misao Go Battousai photo_camera   (2022) female Megapolis Style Kotarou / Shiori Go Tamashi Kenn
  Naomi Go Kin No Samurai photo_camera   (2017) female Utsukushi Go Namitori / Yuki Ona Ka Yo'Yoi Tamodachi LOP550358
  Okami No Kokoro Go Makesuri photo_camera   (2016) male Kenzo Hanamaki Go Samurai Yashiki / Suki
  Senshi photo_camera   (2013) male Taiyoo No Hikari Go Shun'you Kensha / Hoshi LOP488389
  Shinomori Kotaro Saiko No Tomodachi photo_camera   (2016) male Aoshi Shinomori Saiko No Tomadachi / Kaya Saiko No Tomodachi
  Suki photo_camera   (2012) female Fujitso Do Solar Dos Deuses / Kimi
  Suki Nami Go Kin No Samurai photo_camera   (2017) female Utsukushi Go Namitori / Yuki Ona Ka Yo'Yoi Tamodachi LOP550357
  Taka photo_camera   (2013) female Taiyoo No Hikari Go Shun'you Kensha / Hoshi LOP488392
  Tochi De Ludvo photo_camera   (--) female  / 
  Wasao Saiko No Tomodachi photo_camera   (2014) female Ichi No Yoshi Go Shun'You Kensha / Kiseki Hi Arashi Kensa
  Yakutei photo_camera   (--) female Lo Tak Lei Buddha / Tochi De Ludvo
  Yoko Saiko No Tomodachi photo_camera   (2016) female Aoshi Shinomori Saiko No Tomadachi / Kaya Saiko No Tomodachi LOP533752