Search for Dogs matching the following criteria:

There were 271 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 271


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Ängsmyrens Kiseki No Akira photo_camera   (2019) female Hasaki Team Takashi / Osen Go Dell' Antico Matagi NO31909/20
  Ängsmyrens Kiseki No Gorou photo_camera   (2019) male Hasaki Team Takashi / Osen Go Dell' Antico Matagi No31907/20
  Ängsmyrens Kiseki No Koda photo_camera   (2019) male Hasaki Team Takashi / Osen Go Dell' Antico Matagi NO31908/20
  Ängsmyrens Kiseki No Mika photo_camera   (2019) female Hasaki Team Takashi / Osen Go Dell' Antico Matagi NO31910/20
  Ängsmyrens Kiseki No Umeko photo_camera   (2019) female Hasaki Team Takashi / Osen Go Dell' Antico Matagi NO31911/20
  Ah Culios photo_camera   (2000) male Kono Tenba Ah Chu At J And J's / Ericae Santana
  Aihime Geisha No Odayakana photo_camera   (2017) female P'Yamato Go KiYama / N'She'ra Von Shinrai NO46833/17
  Aika photo_camera   (2003) female Herkules / Shira Giku
  Aika Shakira No Odayakana photo_camera   (2017) female P'Yamato Go KiYama / N'She'ra Von Shinrai NO46835/17
  Aiko photo_camera   (2001) female P'Bumon D'Obakosow / Michelle
  Aimi No Shiroi Taira photo_camera   (2015) female Kintos Takamiyama Go / Kiichi Go Shun'You Kensha NO50141/15
  Ak Inu Bas Akatora Arigatai photo_camera   (1999) male Uyoku Go No Shatsuko / Taihei No Shiroi Taira 24051/99
  Ak Inu Bas Ch Ima Mama Kko photo_camera   (2000) female Kono Tenba Ah Chu At J And J's / Taihei No Shiroi Taira NO12449/00
  Ak Inu Bas Ch Ima Nemuri Hime photo_camera   (2000) female Kono Tenba Ah Chu At J And J's / Taihei No Shiroi Taira NO12450/00
  Ak Inu Bas Ch Ima Oyayobi Hime photo_camera   (2000) female Kono Tenba Ah Chu At J And J's / Taihei No Shiroi Taira NO12451/00
  Ak Inu Bas Ch Ima Samurai photo_camera   (2000) male Kono Tenba Ah Chu At J And J's / Taihei No Shiroi Taira 12448/00
  Ak Inu Bas Ch Ima Taibou photo_camera   (2000) male Kono Tenba Ah Chu At J And J's / Taihei No Shiroi Taira NO12447/00
  Ak Inu Bas Ei Ko Yama No Momiji photo_camera   (2012) female Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO56373/12
  Ak Inu Bas Eiko Kita No Toumin Guma photo_camera   (2012) male Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO56372/12
  Ak Inu Bas Eynni Idri No Kaori photo_camera   (2009) female Bodys Ooguma Of Shogun / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi
  Ak Inu Bas Eynni Idri No Koutei photo_camera   (2011) male Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO53597/11
  Ak Inu Bas Hajimari Okami photo_camera   (2021) female Hokuun Go Tatsuya Kensha / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO37219/21
  Ak Inu Bas Hajimari Rikishi photo_camera   (2021) male Hokuun Go Tatsuya Kensha / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO37216/21
  Ak Inu Bas Hajimari Shiroppo photo_camera   (2021) male Hokuun Go Tatsuya Kensha / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO37215/21
  Ak Inu Bas Hajimari Tansan photo_camera   (2021) female Hokuun Go Tatsuya Kensha / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO37217/21
  Ak Inu Bas Hajimari Zendai Mimon photo_camera   (2021) female Hokuun Go Tatsuya Kensha / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO37218/21
  Ak Inu Bas I Ma Ru Chie Zou photo_camera   (2005) male Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira NO10487/05
  Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi photo_camera   (2005) female Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira NO10493/05
  Ak Inu Bas I Ma Ru Itazuru Musume photo_camera   (2005) female Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira
  Ak Inu Bas I Ma Ru Kodomo No Tomo photo_camera   (2005) male Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira NO10488/05
  Ak Inu Bas I Ma Ru Nekojarashi photo_camera   (2005) female Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira NO10491/05
  Ak Inu Bas I Ma Ru Saru Kirara photo_camera   (2005) female Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira NO10492/05
  Ak Inu Bas I Ma Ru Taihei No Musume photo_camera   (2005) female Rimujinmaru D'Obakosow / Taihei No Shiroi Taira NO10490/05
  Ak Inu Bas Nagisa Amaharashi photo_camera   (2022) male Linekjørven's Shurui Ni Romy / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO61424/22
  Ak Inu Bas Nagisa No Hakuto photo_camera   (2022) male Linekjørven's Shurui Ni Romy / Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko NO61423/22
  Ak Inu Bas P Im Aka Jiman photo_camera   (2001) female Ponny De La Petite Louvetiere / Taihei No Shiroi Taira
  Ak Inu Bas P Im Mizu Shibuki photo_camera   (2001) female Ponny De La Petite Louvetiere / Taihei No Shiroi Taira
  Ak Inu Bas Satsuki Bare No Ichika photo_camera   (2013) female Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO45119/13
  Ak Inu Bas Satsuki Bare No Niki photo_camera   (2013) female Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO415120/13
  Ak Inu Bas Satsuki Bare No Sango photo_camera   (2013) female Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO415121/13
  Ak Inu Bas Satsuki Bare No Shiawase photo_camera   (2013) female Kohaku Halne Wzgòrze / Ak Inu Bas I Ma Ru Eikou No Hoshi NO415122/13
  Ak Inu Bas Shirotabi No Goro Don photo_camera   (2004) male Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01760/04
  Ak Inu Bas Shirotabi No Hachi Hime photo_camera   (2004) female Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01762/04
  Ak Inu Bas Shirotabi No Kyuzo Don photo_camera   (2004) male Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01759/04
  Ak Inu Bas Shirotabi No Samurai Kiku photo_camera   (2004) female Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01761/04
  Ak Inu Bas Shirotabi No Shichiro photo_camera   (2004) male Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01758/04
  Ak Inu Bas Shirotabi No Shima Hime photo_camera   (2004) female Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01763/04
  Ak Inu Bas Shirotabi No Shiro Hime photo_camera   (2004) female Ak Inu Bas Ch Ima Samurai / Ak Inu Bas Zu B Chibi Ookami NO01764/04
  Ak Inu Bas Taikoutora No Mamma'kko photo_camera   (2015) female Taikou Go Shun'You Kensha / Asagiri No Kanako Go Shun'You Kensha NO32223/16
  Ak Inu Bas Taikoutora No Pappa'Kko photo_camera   (2015) female Taikou Go Shun'You Kensha / Asagiri No Kanako Go Shun'You Kensha NO32222/16