Search for Dogs matching the following criteria:

There were 311 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 311


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Ai Sakkaku Goma No Yukimigata photo_camera   (1997) female Bizen No Torazo Go Okayama Minami / Eiko Shiro V.H. Hof Van Bloemendaal
  Ai' Roku Kiori Of Chiyoko Kensha photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Osaka Sama Go KiYama NHSB 3026873
  Ai' Roku Matsuri Of Chiyoko Kensha photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Osaka Sama Go KiYama NHSB 3026875
  Ai' Roku Miyuki Of Chiyoko Kensha photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Osaka Sama Go KiYama NHSB 3026874
  Ai' Roku Shiya Of Chiyoko Kensha photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Osaka Sama Go KiYama NHSB 3026876
  Ai' Roku Suzuhime Of Chiyoko Kensha photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Osaka Sama Go KiYama NHSB 3027877
  Ai' Roku Toshihiro Of Chiyoko Kensha photo_camera   (2015) male Ginsen Go Touseien / Osaka Sama Go KiYama NHSB 3026872
  Aijin Go Yukusaki photo_camera   (2013) male Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 2942751
  Aikan Daichi Watakushi Yuma photo_camera   (1999) female Daichi Go Niigata Kuriyama / Tamami Go Sakai Suwa NHSB 2281329
  Aka Aya Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Bikhai Daikichi Of Mogèki photo_camera   (2015) female G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna NHSB 3011053
  Aka Daichi Tanoshii Of Mogeki photo_camera   (2013) male G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna
  Aka Daigo Tanoshii Of Mogeki photo_camera   (2013) male G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna
  Aka Daiki Daikichi Of Mogèki photo_camera   (2015) male G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna NHSB 3011052
  Aka Hachiko Daikichi Of Mogèki photo_camera   (2015) female G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna NHSB 3011054
  Aka Kaiya Hikaru Of Mogéki photo_camera   (2016) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Kenta Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) male Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Kenzou Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) male Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Kiyoko Hikaru Of Mogéki photo_camera   (2016) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Koko Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Natsu Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Natsumi Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Tara Kashikoi Of Mogeki photo_camera   (2019) female Antai Tochishiro Ken / Noshiro Miya Go
  Aka Youta Tanoshii Of Mogèki photo_camera   (2013) female G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna
  Aka Yukai Daikichi Of Mogèki photo_camera   (2015) male G'Bushido Katsuo Go Kitsune Shiro / Fuyako Of Shiroi Na Suna NHSB 3011051
  Akeno Roku Yukusaki photo_camera   (2013) male Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 2942753
  Akihiko No Minamoto No Yorimitsu photo_camera   (2017) male Eddy Vom Aakhof / Aiko Kensha No Akemi Go
  Akihiro Yon Yukusaki photo_camera   (2013) male Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 2942752
  Akio photo_camera   (2012) Yumenoshima No Chikayo Go / Yukiko Of Amayadori Ken NHSB 2871978
  Akira Akita Von Der Steinhiger Heide photo_camera   (--) female Daigoh Go Juntai Dou / Rubina As Aras An Uachtarain
  Akiyama No Minamoto No Yorimitsu photo_camera   (2017) male Eddy Vom Aakhof / Aiko Kensha No Akemi Go
  Akiyoshi Aya Go photo_camera   (2014) male Lmasato Furinkazan / Kyushi Kyushin Chi NHSB 2988653
  Akiyoshi No Minamoto No Yorimitsu photo_camera   (2017) male Eddy Vom Aakhof / Aiko Kensha No Akemi Go
  Akiyuki Go Kurenai No Kaze photo_camera   (2015) male Taikou Go Shun'You Kensha / Aiko Kensha No Hotaru No Hikari Go
  Akiyuki No Minamoto No Yorimitsu photo_camera   (2017) male Eddy Vom Aakhof / Aiko Kensha No Akemi Go
  Akuma Ni Yukusaki photo_camera   (2013) female Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 2942755
  Amashi Of Bandai Asahi photo_camera   (--) female  /  NHSB 1300048
  Anshin Of Ju Mori Ken photo_camera   (--) male Dohai No Suzujama / Akira Of Japanie'S Dream
  Aozora Go Kami Ken Jiphen photo_camera   (--) female Bsoetoimikado Go Aus Chiyodaku / Asahi of Bandai Asahi NHSB 1418179
  Atsuko Ho-ori Ouritsu No Ken photo_camera   (2009) male Kajitsu No Nikkotoshi Go / Daiki Go Kiyama N.H.S.B. 275913
  Atsuko San Yukusaki photo_camera   (2013) female Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 2942756
  Ayumi Ichi Yukusaki photo_camera   (2013) female Fujiyama No Go Royal Nippon Akitos / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 2942754
  Baatar V.d. Mulligenvree photo_camera   (2017) male Ryuuichi Go Shirai / Natsu V.d. Mulligenvree N.H.S.R. 3077498
  Banshu Go Yukusaki photo_camera   (2015) male Ginsen Go Touseien / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 3005806
  Bengosha Go Musuko Watakushi Yume photo_camera   (2005) male Musuko Daichi Watakushi Yume / Tamami Go Sakai Suwa
  Benihana Ichi Yukusaki photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 3005807
  Beniko San Yukusaki photo_camera   (2015) female Ginsen Go Touseien / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 3005808
  Benito photo_camera   (2013) male Dai Vom Aakhof / Yukiko Of Amayadori Ken NHSB 2942712
  Benjiro Ni Yukusaki photo_camera   (2015) male Ginsen Go Touseien / Jitsu Kei V.h. Hof Van Bloemendaal NHSB 3005805
  Bidanshi As Aras An Uachtarain photo_camera   (1990) female Little Joe As Aras An Uachtarain / Good Girl As Aras An Uachtarain NSHB 1716577