Search for Dogs matching the following criteria:

There were 284 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 284


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A' Haruka Nagoyaka Seishin photo_camera   (2014) female Genji De La Vallee Des Samourais / Washi Go Hi Ga Noboru BEK-129714
  A' Nozomi Hokori Takaisa photo_camera   (2020) female N'Kenji Go Tokimitsu / Dida Kensha Naoko BEK-185937
  A'Hattori Oh No Yashiro photo_camera   (2017) male N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Himiko Oh No Yashiro photo_camera   (2017) female N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Jingu Oh No Yashiro photo_camera   (2017) female N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Ojin Oh No Yashiro photo_camera   (2017) male N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  A'Shoun Of Shonan Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) male Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006227
  A'Suiko Oh No Yashiro photo_camera   (2017) female N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy
  Ai Jin Go Hi Ga Noboru photo_camera   (2013) female Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha / Tsuki Yumi No Hi Ga Noboru BEK-129686
  Ai Yoku Go Hi Ga Noboru photo_camera   (2013) female Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha / Tsuki Yumi No Hi Ga Noboru BEK-129687
  Aijin Aoi No Hana Kensha photo_camera   (2020) female Bangou Go Onogoro Kensha / Bijin Oh No Yashiro
  Aiken Aoi No Hana Kensha photo_camera   (2020) male Bangou Go Onogoro Kensha / Bijin Oh No Yashiro
  Aiko Domo Ai Kirodo photo_camera   (2012) female Benkei Ko Kara Kaiso / Haru Ko Kara Kaiso
  Aiko Ko Kara Kaiso photo_camera   (2011) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Nesshin Na Hi Ga Noboru BEK-105674
  Aimatsu Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) female Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Airon Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) male Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006225
  Aizen Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) male Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Akane photo_camera   (2013) female Taishi No Tayou Hi Ga Noboru / Renai Shite Iru Hi Ga Noboru ΒΕΚ-121337
  Akane Go Akai Hoshi Kensha photo_camera   (2016) female A'Hayabusa Go Zero Sen / Chiyo Kuma Inu Kennel
  Akemi Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) female N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru
  Akihiro Aoi No Hana Kensha photo_camera   (2020) male Bangou Go Onogoro Kensha / Bijin Oh No Yashiro
  Akihiro Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) male Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Akio Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) male Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123160
  Akybo Aoi No Hana Kensha photo_camera   (2020) male Bangou Go Onogoro Kensha / Bijin Oh No Yashiro
  Amaya Ko Kara Kaiso photo_camera   (2012) female Benkei Ko Kara Kaiso / Nesshin Na Hi Ga Noboru BEK-122174
  Ami Ko Kara Kaiso photo_camera   (2011) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Nesshin Na Hi Ga Noboru BEK-105675
  Angi photo_camera   (2012) female Prince /  BEK-132278
  Anzi Genron Na Seishin photo_camera   (2015) female Sora Ko Kara Kaiso / Angi
  Anzu Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) female Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006234
  Aphrodite Go Kaiou Ken'Sya photo_camera   (2016) female Tsugaruhomare Go Hirosaki Jyou / Azumakomachi Go Housenkaku
  Aragai Go Taiyo No Kuni photo_camera   (2016) female Kyuhmei Maru Go Shun' You Kensha / Yuri Go Shinrin Sou
  Arai Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) male N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru
  Aratani Go Yosei No Mura photo_camera   (2021) female Nakata Go Zero Sen / Meihemu No Hausu B' Unshuuhime Go
  Asami Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123164
  Asatte Taiyoo No Koosen photo_camera   (2015) female Zenkon No Hi Ga Noboru / N'Keiko Go Tokimitsu 900049001006238
  Atsuko Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123163
  Aya Aoi No Hana Kensha photo_camera   (2020) female Bangou Go Onogoro Kensha / Bijin Oh No Yashiro BEK-177987
  Aya Go Onogoro Kensha photo_camera   (2015) female Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami / Zenbi Go Hi Ga Noboru BEK-141847
  Ayako Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) female N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru BEK-146651
  Ayame Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) female Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123162
  Ayumu Yasashii Shidousha photo_camera   (2013) male Pokemon Go Hi Ga Noboru / Saya BEK-123161
  Azai Of Great Empire photo_camera   (2016) male Imaru Go Sara Hana Kensha / Hasaki Team Yuri Go
  Azami Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2016) female N'Raijin Go Tokimitsu / Ai Yoku Go Hi Ga Noboru
  B' Izanami Go Tenjoukai Kensha photo_camera   (2017) female Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Aya Go Onogoro Kensha
  Bakudan Go Kagemusha Ken photo_camera   (2017) male Keiichi Go From Hachimantai / Hasaki Team Leiko
  Bangashira Go Yosei No Mura photo_camera   (2022) male Kageyoshi Go Yamawaru Kensha / Meihemu No Hausu B' Unshuuhime Go
  Bangou Go Onogoro Kensha photo_camera   (2016) male Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami / Ai Jin Go Hi Ga Noboru BEK-149530
  Banken Go Hi Ga Noboru photo_camera   (2015) male Gounryuu Go Miyagi Kozaki Kensha / Zaihou No Hi Ga Noboru
  Banken Hi Ga Noboru photo_camera   (1997) male Yononakaedery Go No Shatsuko / Pumpun Okoru No Shatsuko BEK-016148
  Benitora Go Yosei No Mura photo_camera   (2022) female Kageyoshi Go Yamawaru Kensha / Meihemu No Hausu B' Unshuuhime Go BEK-197740