Search for Dogs matching the following criteria:

There were 2289 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 2289


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A' Kenzo Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) male Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès LOF 4925
  A'Kumi photo_camera   (2005) female R'kanoko Of Ukiyo-en / Ushiro
  A'Oma Of Heiya No Kouma photo_camera   (2006) female Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma
  A'Sangoku Of Dan' Jourdain photo_camera   (2005) male O'Kodama Of Ukiyo En / Reizei Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  A'Sensho Of Heiya No Kouma photo_camera   (2006) male Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma
  A'Shakya photo_camera   (2005) female S'Kenjiro Go Of Kamino Ken / S'Cali
  Achiko Of Heiya No Kouma photo_camera   (2005) male Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma
  Aiko Of Senzo No photo_camera   (2016) male Jitsuko Go Of Kamino Ken / Junya Go Of Kamino Ken
  Aikyo Go Des Tresors De Nirveau photo_camera   (--) male U'Ryu-goh Niji No Kanata / Renga Niji No Nakata
  Airi Go Of Kamino Ken photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai
  Akai Raiko P Ichigo Hime photo_camera   (2019) female Itoku Tenno Des Fleurs De Santal / Naoki
  Akane Gumo Of Shinsen En photo_camera   (2005) female Dewagumo Go Kosendou / Koukihime Go Hachiouji Tada
  Akaneiro Des Tresors De Nirveau photo_camera   (2005) female Bizen Go / Kiraki Go
  Akemi Go Of Kamino Ken photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / Yui Go Shirai
  Akikomachi Of Ikenohatade photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / Sakura Di Casa Saporito LOF 6 AK.IN. 4821/947
  Akimo photo_camera   (--) male R' Kanto Des Dragons Du Soleil Rouge / Sarka
  Akino Go O Chanur photo_camera   (2005) male Shogun / Umi Kitsune O Chanur
  Akira Kushinada photo_camera   (2005) male Tomurau Des Dragons Du Soleil Rouge / Tamari Niji No Kanata
  Akira Soshingu Yasurakana Izumi photo_camera   (--) female Tagashashi Niji No Kanata / Tsubaki Hime Of Shinsen En
  Akira-Go-Umagoya photo_camera   (--) male L'Yeko De La Vieuville / Aziago Di Casa Saporito LOF 5 AK.IN. 4 692/693
  Akita De L'Arche Des Dieux photo_camera   (--) female Sako De L'Arche Des Dieux / P'Kensha Kyoko De L'Arche Des Dieux
  Ameiko Kitsune O Chanur photo_camera   (2005) female Shogun / Umi Kitsune O Chanur LOF 4724/914
  Amitaba Kushinada photo_camera   (2005) female Tomurau Des Dragons Du Soleil Rouge / Tamari Niji No Kanata
  Anika Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) male Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / U'Saotome Ranyuu Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès LOF4927/705
  Apache photo_camera   (2005) male Okan Of Dawson City / Tanga LOF 5 AK. IN. 4953
  Ardent Temptation's Loki photo_camera   (2015) male E'Shino Des Fleurs De Santal / Hinata Of Kaerizaki
  Ari photo_camera   (2005) male Okan Of Dawson City / Tanga
  Asahi Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2005) female Masamune Go Kouyazan Miyauchisou / U'Takayama Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Asami'S Kingdom L'Hime Go photo_camera   (2015) female F'Kazumi Des Dragons Du Soleil Rouge / I'Asami Hime Des Gardiens Du Temple Sacre
  Ashitaka Khym Mhan Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès photo_camera   (2005) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Hanabi Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès
  Aska Of Dan' Jourdain photo_camera   (2005) female Kasuga Go Shirai / U'Hoomen Of Dan' Jourdain
  Ato Go Des Dragons Du Soleil Rouge photo_camera   (2005) male Masamune Go Kouyazan Miyauchisou / U'Takayama Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Ayko De La Vallee Des Samourais photo_camera   (2005) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Aiyoku Go Shun'You Kensha
  Ayoko De La Valle Des Samourais photo_camera   (--) male Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / Tsubaki Hime Of Shinsen En
  Ayumi Of Shinsen En photo_camera   (2005) female Umon Go Yonaiyamasou For Tycon / Nol Yuko Of Shinsen-en
  Azukis Kensei Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) female Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  Azuma D' Antartik Kennel photo_camera   (--) female Affect Aki Of Alka Shan / Tamanegi Del Vento Divino LOF 00079/00026
  Azusa Kensei Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2005) female Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres
  B' Yoshi De Dan Jourdain photo_camera   (2006) female O'Kaminari D'Obakosow / V'Naoko De Dan Jourdain
  B'Akemi Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) female Daitetsu Go Tetsuyukisou / Ibuki Go Hanakawasou 250269600846637
  B'Akimitsu O Chanur photo_camera   (2006) male Otsuki Of Nagaregumo / Vokoa Of Orn Anong Valley
  B'Hokuun Go De La Vallee Des Dragons photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
  B'Jinai Shuushin Go Des Trsors De Nirveau photo_camera   (--) female R'Iwate San / 
  B'Kakudo De Dan Jourdain photo_camera   (2006) male O'Kaminari D'Obakosow / V'Naoko De Dan Jourdain
  B'Kasumi De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) male Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
  B'Kiteseumi Go De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) female Maruyama Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) / V'Chinatsui Go De La Vallee Des Dragons Sacres LOF 5 AK.IN.5551
  B'Kurui Bara Hilfy O Chanur photo_camera   (2006) female Otsuki Of Nagaregumo / Vokoa Of Orn Anong Valley
  B'Megumi Of Neko Ken photo_camera   (2006) female Kyokaze Go Shirai / V'eien Yuki Of Neko Ken
  B'Minaka De La Vallee Des Dragons Sacres photo_camera   (2006) female Kasuga Go Shirai / Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota) S29968/2007
  B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès photo_camera   (2006) male Daitetsu Go Tetsuyukisou / Sachihime Go Keihan Tsutsumi PKR.V-14034