Search for Dogs matching the following criteria:

There were 1229 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 1229


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Chakiri Go Towadako photo_camera   (2007) male  / Daidai Go Haru Kaze
  A One Incipita Vita photo_camera   (2014) male Goran Go Of Kamino Ken / Hokuoukensha No Ryuuko Go CMKU/AI/2956/14
  A'Kenjiro Go photo_camera   (2020) female Y'Kenjiro Go Akogareno / Shinju Go Yujo Akita
  A'Zaira Kuroma photo_camera   (2016) female Achiko Stella Di Sera / Chiyairo Raiu Glarika CMKU/AI/3317/16/19
  Abbygail Od Křišťálového Potoka photo_camera   (2018) female Azuma Go Koky Kensha / Aiko Silbernagl CMKU/AI/3469/18/19
  Achico Go Akairo Sakura photo_camera   (2013) male D'Goro Go Of Kamino Ken / Sakura Tomimopa CMKUAI289913
  Achico Tamia Hund photo_camera   (2016) male Fumito Glarika /  CMKU/A!/3309/16
  Achiko photo_camera   (2021) male Aishiro Iz Doma Proninykh / Fukuda Warai ČMKU/AI/4186/21
  Achiko Tora Go Ken'Ichi Ai photo_camera   (2019) male Kenjiro Go Di Casa Saporito / Wakeshima Go Sakura No Sono
  Achilles Incipita Vita photo_camera   (2014) female Goran Go Of Kamino Ken / Hokuoukensha No Ryuuko Go
  Adam Saviano photo_camera   (1995) male Kaga Go Shingetsuen / Chicara As Aras An Uachtarain
  Adana Kazari Toyo Ken photo_camera   (1995) female Kaga Go Shingetsuen / Chikara Almaju CMKU/AI/509/95/97
  Aemiko Go Akairo Sakura photo_camera   (2013) female D'Goro Go Of Kamino Ken / Sakura Tomimopa
  Agari Go Z Jasn photo_camera   (2011) male Banshuumaru Go Shun'You Kensha / D'Sakura Go Of Kamino Ken
  Agari Kazari Toyo Ken photo_camera   (1995) male Kaga Go Shingetsuen / Chikara Almaju CMKU/AI/505/95/97
  Agarime Korgi Sei photo_camera   (2000) male Beni No Tama Go Tozama / C Chimpira Tozama CMKU/AI/1420/00
  Agaschi Tomimopa photo_camera   (2000) male Mara Shima Ultimo / Piriya Ken Amana
  Ai Eijiro Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) male Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito CMKU/AI/2522/11
  Ai Hime Ken Amana photo_camera   (2008) female Daimon Go Haru Kaze / P'Takara Ken Amana
  Ai Izumiso Z Bambusoveho Haje photo_camera   (1996) female Horikimaru Go Takao Kensha / J'Shinju D'Obakosow
  Ai Ken'ichi Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) male Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito
  Ai Satoshi Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) male Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito
  Ai Satsuki Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) female Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito
  Ai Shiori Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) female Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito
  Ai Sumiko Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) female Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito RKF 3239642
  Ai Yoshio Go Haguro Kensha photo_camera   (2011) male Haguro Go Haru Kaze / Ryokotami Go Di Casa Saporito
  Ai Yume Nishi No Takaramono photo_camera   (2023) female Hasaki Team Engo / Izumi Lumi Minami No Shinju
  Aib Taij Soaki photo_camera   (2010) male D'Goro Go Of Kamino Ken / L-Amaya Sora Tomimopa
  Aichi Czech Paradise photo_camera   (2004) female P'Toramasa D'Obakosow / Musume Czech Jakobòn
  Aida Rebia photo_camera   (2000) female Akarui Tozama / Bijin Tozama CMKU/AI/1426/00
  Aidzi Ken Michiyo photo_camera   (2014) male Dairin Go Etnakita Ken / Goreijou No Goro Ken Amana
  Aigo Hashi Go Akairo Sakura photo_camera   (2013) male D'Goro Go Of Kamino Ken / Sakura Tomimopa
  Aigo Ken Aozora photo_camera   (2018) male Akari Angeland Niji Iro No Ryu / Akari Ai Ken Michiyo
  Aihime Yasu Go Mamorigami Nio Kazuko photo_camera   (2017) female U Musasi Maru Go Haru Kaze / Nagame Siogun
  Aiichi Go Ken'Ichi Ai photo_camera   (2019) male Kenjiro Go Di Casa Saporito / Wakeshima Go Sakura No Sono
  Aika Tomimopa photo_camera   (2000) female Mara Shima Ultimo / Piriya Ken Amana
  Aiki Damu Kara photo_camera   (2014) male D'Goro Go Of Kamino Ken / Doshi Atemi Ryu CMKU/AI/2987/14
  Aiki Z Udoli Bublavy photo_camera   (2009) female A Chakiri Go Towadako / Junkin Ken Amana
  Aiko Agroracio Bull photo_camera   (2014) female Take Go Yamamoto / Vaki Tomimopa
  Aiko Atemi-ryu photo_camera   (2008) female Benkei Go Haru Kaze / Doshi Nippon-ryu
  Aiko Go Akairo Sakura photo_camera   (2013) female D'Goro Go Of Kamino Ken / Sakura Tomimopa
  Aiko Go Iklokin Dog photo_camera   (2020) male Hasaki Team Engo / Abbygail Od Křišťálového Potoka
  Aiko Go Z Jasn photo_camera   (2011) male Banshuumaru Go Shun'You Kensha / D'Sakura Go Of Kamino Ken
  Aiko Ichi Go Ichimei photo_camera   (2011) male Koutaru Halne Wzgorze / Bentena Tesami CMKU/AI/2529/11
  Aiko Ken Amana photo_camera   (2001) female Agari Kazari Toyo Ken / Giroshi Ken Amana
  Aiko Minami No Shinju photo_camera   (2010) female A Yuri Maru Go Shiro Shita / Ikine Hezka Chvilka CMKU/AI2415/10
  Aiko Silbernagl photo_camera   (2016) female Boshiro Petaki Kensha / Bara Hime Tomogaki CMKU/AI/3230/16
  Aiko Tomadochi photo_camera   (2012) female Dairin Go Etnakita Ken / Daiiči Z Rohčovky CMKU/AI/2693/12/14
  Aiko Waši No Oka No photo_camera   (2020) female Shunzan Go Fuen No Oka / Fumiko Tomadochi CMKU/AI/3905/20/22
  Aiko Z Jenštejnské Bašty photo_camera   (2015) female Shigeru Go Akogareno / Fujiu Glarika Lenka Svobodová