Search for Dogs matching the following criteria:

There were 193 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 193


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A'Naya Go Kissui Ken photo_camera   (2013) female Nikai Go Samurai Yashiki / Aiko Kensha No Hanahime Go
  Aika photo_camera   (2013) female Hasaki Team Enizawa / A Keiko Seishun No Izumi HR 10159AI
  Aiko Akai Shiro photo_camera   (2018) female L'Toramaru De La Vallee Des Samourais / Toshira Go Samurai Yashiki HR 10477 AI
  Aimaru Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2014) male Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10180
  Akihiro photo_camera   (2013) male Hasaki Team Enizawa / A Keiko Seishun No Izumi HR10156AI
  Akiko Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2014) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10185
  Akinori Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2014) male Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10181
  Akira Go Samourai Yashiki photo_camera   (2016) female L'Toramaru De La Vallee Des Samourais / Saaya Go Samurai Yashiki
  Akira Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2021) female Izumi Gai Yakiba / Haruka Go Tatsuya Kensha
  Akira Nihon No Hokori photo_camera   (2014) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Densecu Go Samurai Yashiki HR 10196 AI
  Amai Go Samurai Yashiki photo_camera   (2012) female Bandou Go Shun'You Kensha / Fumiko Delle Bianche Vallate
  Amai Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2014) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10184
  Amaterasu photo_camera   (2013) female Hasaki Team Enizawa / A Keiko Seishun No Izumi HR 10158 AI
  Amekko photo_camera   (2018) male Kadan / Amaterasu HR 10450 AI
  Arai Go Mononoke photo_camera   (2019) male Taikou Go Shun'You Kensha / Awa Go Kissui Ken HR 10555 AI
  Ares Go Samurai Yashiki photo_camera   (2012) male Bandou Go Shun'You Kensha / Fumiko Delle Bianche Vallate HR 10107 AI
  Asashi Go Kissui Ken photo_camera   (2013) male Nikai Go Samurai Yashiki / Aiko Kensha No Hanahime Go
  Asumi Go Kissui Ken photo_camera   (2013) female Nikai Go Samurai Yashiki / Aiko Kensha No Hanahime Go
  Atsuko Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2014) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10183
  Awa Go Kissui Ken photo_camera   (2013) female Nikai Go Samurai Yashiki / Aiko Kensha No Hanahime Go
  Ayame Go Inari Kensha photo_camera   (2017) female L'Toramaru De La Vallee Des Samourais / Kiba Go Sakurairo Ken HR 10385 AI
  Azuma Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2014) male Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10182
  B'Bushido Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2015) male Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10277
  B'Kaya Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2015) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10279
  B'Kimi Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2015) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10282
  B'Meika Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2015) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10281
  B'Miyoko Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2015) female Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10280
  B'Rammaru Go Shinobi Koi Kensha photo_camera   (2015) male Bakudan Go Shun'You Kensha / Enshi Go Samurai Yashiki 10278
  Bashiri Go Kissui Ken photo_camera   (2015) female Nikai Go Samurai Yashiki / Aiko Kensha No Hanahime Go
  Bina Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10472 AI
  Bisei Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10466 AI
  Bishohime Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10467 AI
  Bishu Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10469 AI
  Bizakura Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10471 AI
  Boushuu No Hana Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10470 AI
  Boushuu No Kotohime Go Tatsuya Kensha photo_camera   (2018) female Nihonmaru Go Maimu / Tamisi Go Tatsuya Kensha HR 10468 AI
  Chansu Go Samurai Yashiki photo_camera   (2009) male Isamu Go Samurai Yashiki / Fumiko Delle Bianche Vallate
  Chigai Go Samurai Yashiki photo_camera   (2009) male Isamu Go Samurai Yashiki / Fumiko Delle Bianche Vallate HR 10051 AI
  Chikara Go Samurai Yashiki photo_camera   (2009) female Isamu Go Samurai Yashiki / Fumiko Delle Bianche Vallate WS39064201
  Chikara Go Samurai Yashiki photo_camera   (2018) female L'Toramaru De La Vallee Des Samourais / Rikako No Chiyomi Go Shun'You Kensha AKIHO 18-3096
  Chosei Go Samurai Yashiki photo_camera   (2018) male L'Toramaru De La Vallee Des Samourais / Rikako No Chiyomi Go Shun'You Kensha
  Dacca Of Snow Blizzard photo_camera   (--) female Daiji Go Kisarazu Shirai Kensha / Anatina Andora
  Daihime Go Tenshi Kensha photo_camera   (2022) female Masakazu Go Haiku Ken / Umeko Go Haiku Ken HR10807 AI
  Daihime Go Tenshi Kensha_copy photo_camera   (2022) female Masakazu Go Haiku Ken / Umeko Go Haiku Ken
  Daisuke Go Inari Kensha photo_camera   (2019) male Ukyou Go Haiku Ken / Ayame Go Inari Kensha HR10575AI
  Day Go Tenshi Kensha_copy photo_camera   (2022) female Masakazu Go Haiku Ken / Umeko Go Haiku Ken
  Densecu Go Samurai Yashiki photo_camera   (2011) female Bandou Go Shun'You Kensha / Fumiko Delle Bianche Vallate HR 10082 ai
  Doku Go Samurai Yashiki photo_camera   (2011) male Bandou Go Shun'You Kensha / Fumiko Delle Bianche Vallate hr 10081 al
  Doshi Saaya Go Samurai Yashiki photo_camera   (2017) female L'Toramaru De La Vallee Des Samourais / Saaya Go Samurai Yashiki
  Enshi Go Samurai Yashiki photo_camera   (2011) female Bandou Go Shun'You Kensha / Rea Go Samurai Yashiki HR 10078 AI