Search for Dogs matching the following criteria:

There were 263 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 263


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aika Sekai photo_camera   (2016) female Hakufumy No Tainin Maru Go / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aika Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Haru Ichiro Bara Yuji / Kerana Kirara Lin
  Aiko Go Mitsu Kensha photo_camera   (2019) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Asuka Go Mitsu Kensha
  Aimi Sekai photo_camera   (2016) female Hakufumy No Tainin Maru Go / Izumi Go Takara No Tatsu
  Aimi Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Akane Onii San photo_camera   (2018) female Takeshi Masaru Emi / Asami Senshi Muteki No 501201
  Akane Sekai photo_camera   (2016) female Hakufumy No Tainin Maru Go / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akazuki Go Futago Kenji photo_camera   (2017) female  / Sayumi Go Hagakure Kensha Kcc474209
  Akemi Go Mitsu Kensha photo_camera   (2019) female Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Asuka Go Mitsu Kensha
  Akemi Sekai photo_camera   (2015) female Hakufumy No Tainin Maru Go / Suzu Hime Go Hakufumy KCC 436861
  Akira Go H photo_camera   (2018) female Kougen Go Taishidou / Keika Go Miyagi Kozaki Kensha
  Akira Go Sakura Mura photo_camera   (2015) male Koshunryuu Go Awakoku Hikarinomiya / Nampuuhime Go Awakoku Hikarinomiya
  Akira Sekai photo_camera   (2016) female Hakufumy No Tainin Maru Go / Izumi Go Takara No Tatsu
  Akiyama No Yoshi Go photo_camera   (2019) male Nagai Bando Fighting Dog / Nansei No Hakufumy Go Siaminu Kensha
  Amaya Sekai photo_camera   (2016) female Hakufumy No Tainin Maru Go / Izumi Go Takara No Tatsu
  Ami Masaru Emi photo_camera   (2014) female Hakufumy No Guenki Maru Go / Kiyohime Bushido Acca kcc 423695
  Anko Maho Izawa photo_camera   (2004) male Heaps Takejiro / Aiki MAbushii-Go Yoroshiku 285351
  Aoki Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi
  Arrax Afmau Anay photo_camera   (2022) male Chouji Go Enshuunada Oukasou / Shizuka Go Sakura Mura
  Asami Go Hagakure Kensha photo_camera   (2021) female Tora Wataky Go Di Casa Saporito / I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha
  Asami Manami Dai Rai photo_camera   (2019) female Takeshi Masaru Emi / Manami Kasam Hokaido
  Asami Senshi Muteki No photo_camera   (2017) female Hakufumy No Hamakaza Maru / Shibuya Masaru Emi
  Asuka Go Mitsu Kensha photo_camera   (--) female I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha / Fujumi Go Bushido Acca
  Asuka Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha 443616
  Aukan Go Hagakure Kensha photo_camera   (2018) male Zuigansakura Go Noshiro Fujita / Aimi Go Of Fighting Dog
  Ayaka Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Ayame Balti Kalnai photo_camera   (2019) female Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go
  Ayani Sensei Tomodachi photo_camera   (2016) female Ryu Afmau Anay / Ami Masaru Emi KCC 455457
  Azami Go Itsumo Anata To photo_camera   (2016) female Mamoru De La Senda De T'Sunayoshi / Chiai De La Senda De T'Sunayoshi
  Azumi Tsumey Tadaih photo_camera   (2023) female T Fujimoto Afmau Anay / G Tsukimaru Afmau Anay
  Baika Go Futago Kenji photo_camera   (2018) female Takumi Go Hakufumy / Sayumi Go Hagakure Kensha 490535
  Baku Go Afmau Anay photo_camera   (2015) male Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Bakumaru Go Futago Kenji photo_camera   (2018) male Takumi Go Hakufumy / Sayumi Go Hagakure Kensha
  Bayumi Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Hakufumy No Natsu Go / Jiyuu Go Thunderkuhl
  Byakko Go Hasunohana photo_camera   (2021) male Hokuto Go Hagakure Kensha / Fusita Sora No Hoshigakure Go
  Caraxes Afmau Anay photo_camera   (2023) male Sushi Afmau Anay / Yoko Afmau Anay
  Chai Issei Taira photo_camera   (2021) female Hakuhou Go Hakufumy / Nala Murasame
  Chiai Issei Akane photo_camera   (2015) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Hakufumy No Yama Yuri Go
  Chiai Issei Akane Sakura photo_camera   (2020) female Hakuhou Go Hakufumy / Hakufumy No Yama Yuri Go
  Chiai Issei Kumi Sakura photo_camera   (--) female Ryunosuke Go Buchido Acca / Hakufumy No Yama Yuri Go
  Chiai Issei Tochi photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Go Hagakure Kensha
  Chiai Issei Toume Sakura photo_camera   (2019) female Hakuhou Go Hakufumy / Akira Go H 518591
  Chiai Issei Yama photo_camera   (2016) Takaryu Go Hagakure Kensha / Harumi Go Hagakure Kensha
  Chiai Issei Zuigan Go photo_camera   (2015) male Ryunosuke Go Buchido Acca / Hakufumy No Yama Yuri Go 438889
  Chiburi Go Bushido Acca photo_camera   (2014) female Hakufumy No Fusako Go / Hakufumy No Umiko Go
  Chiisai Hime Go Afmau Anay photo_camera   (2015) female Daihou Go Kagaya Yaoya / Hakufumy No Nara Hime Go
  Curauma Aki Yushin photo_camera   (2015) male Koshunryuu Go Awakoku Hikarinomiya / Aki Unmei Argentina Miyuki Go Anma
  Dachi Go Balti Kalnai photo_camera   (--) female Takuma Go Hakufumy / Hakufumy No Ayame Hime Go
  Daiki Sekai photo_camera   (2016) male Hakufumy No Tainin Maru Go / Izumi Go Takara No Tatsu
  Daiki Tenshi Afmau Anay photo_camera   (2015) male Daihou Go Kagaya Yaoya / Hoshi Kazuki Go Thunderkuhl