Search for Dogs matching the following criteria:

There were 330 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 330


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Kaito Misao photo_camera   (2020) male J'Hachiko Katsu Kenta / Michi Go Hikaro Zuki FCE 201326
  Agarta Go Bagatur Ken photo_camera   (2018) female Tougoku Go Ryuukaen / Nerina Kisarazu Kassai
  Aimi Go Kisarazu Kassai photo_camera   (2016) female Washitarou Go Aska Faca Kensha / Naya Kisarazu Kassai
  Airi Go Bagatur Ken photo_camera   (2018) female Masanobu Go Satsuma Hitomi / Manami Go De La Vallèe Des Samourais
  Akane Go Bagatur Ken photo_camera   (2015) female I'Maruyama De La Vallee Des Samourais / Hisama Go Satsuma Hitomi 50199
  Akari Go Bagatur Ken photo_camera   (2017) female Tougoku Go Ryuukaen / Hisama Go Satsuma Hitomi AKIHO 18-1579
  Akemi Go From Hachimantai photo_camera   (2012) female Ibuki Go Kouyasan Hashitani / Hatsuyuki Monogatari From Hachimantai
  Akemi Hikaro Zuki photo_camera   (2013) female Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  Akihiro Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Akira Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Akira Katsu Kenta photo_camera   (2017) female G'Hachiko Go Bagatur Ken / Kazumi Sunimoto JR 73607 Aki
  Akito Go Akita Tomodachi photo_camera   (2019) male Pikachu Hikaronozuki Go From Hachimantai / Naomi Go Hikaro Zuki PK46819/19
  Akiyoshi Hikaro Zuki photo_camera   (2013) male Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  Amaya photo_camera   (2021) male Choco Ken'Chi Mariko / Akira Katsu Kenta
  Amaya Go Hikaro Zuki photo_camera   (2019) female Pikachu Hikaronozuki Go From Hachimantai / Ayame Hikaro Zuki 100237000097806
  Amaya Hikaro Zuki photo_camera   (2013) female Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  Ami Go From Hachimantai photo_camera   (2014) female Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Arakan Von Der Balkan Warriors photo_camera   (2020) male Shiro Go Hikaro Zuki / C'Kaori Hikaro Zuki PK50767/21
  Arashi Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou AKIHO 16-2828
  Arashi Samourai Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou
  Argo Go Akita Tomodachi photo_camera   (2019) male Pikachu Hikaronozuki Go From Hachimantai / Naomi Go Hikaro Zuki PK: 46816/19
  Arya photo_camera   (2021) female Choco Ken'Chi Mariko / Akira Katsu Kenta
  Arya Go Hikaro Zuki photo_camera   (2020) female Montoku Go From Hachimantai / Ayame Hikaro Zuki PK48409/20
  Atsumori Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Konomi Go Kouyazan Miyauchisou PK 25316
  Ayahime Go From Hachimantai photo_camera   (2018) female Kunimaru Go Noshiro Koujusou / V'Yamazakura Go From Hachimantai
  Ayame Hikaro Zuki photo_camera   (2013) female Asahi Go Z Jasne / Benika Of Sugay
  Ayra photo_camera   (2021) female Choco Ken'Chi Mariko / Akira Katsu Kenta
  Ayumi Go Kisarazu Kassai photo_camera   (2020) female Washitarou Go Aska Faca Kensha / Fumiko Samuraikatagi JR 74748 AKI
  B'Hachiko Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  B'Kuma Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  Bachiko Go From Hachimantai photo_camera   (2018) female Koshuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Miki Go Dateteneisou
  Bagatur Go Bagatur Ken photo_camera   (2018) male Tougoku Go Ryuukaen / Nerina Kisarazu Kassai 50356 AL
  Banzai Treasure Of Japan photo_camera   (--) male Emito / Kiyoko Cazandoria RKF 4352238 R UCHM 16073 R
  Bara Go Bagatur Ken photo_camera   (2015) female I'Maruyama De La Vallee Des Samourais / Imari Go Shiroiarashi
  Bars Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  Beniko Katsu Kenta photo_camera   (2013) female A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto 22416|13
  Benkei Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama / Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha
  Birei Go From Hachimantai photo_camera   (2014) female Kokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama / Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha
  Bishu Go From Hachimantai photo_camera   (2018) female Koshuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Miki Go Dateteneisou AKIHO 19-2668
  Burton Katsu Kenta photo_camera   (2013) male A'Katsuro Sugay Akita Inu / Kazumi Sunimoto
  Bushido Go Bagatur Ken photo_camera   (2015) male I'Maruyama De La Vallee Des Samourais / Imari Go Shiroiarashi
  Busshoku Go From Hachimantai photo_camera   (2014) male Kokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama / Genkuume Go Akita Tsutsui Kensha AKIHO 15-732
  C'Kaori Hikaro Zuki photo_camera   (2014) female Uchito Go From Hachimantai / Ranhime Ryuutensou PK30697/15
  C'Keiko Hikaro Zuki photo_camera   (2014) female Uchito Go From Hachimantai / Ranhime Ryuutensou
  C'Yoshiro Go From Hachimantai photo_camera   (2019) male Ranshinmaru Go Noshiro Koujusou / Mana Go Senshuu Takashihamasou AKIHO 22-742
  Cammey photo_camera   (2013) female Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Cantor photo_camera   (2013) male Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Caori photo_camera   (2013) female Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Carola photo_camera   (2013) female Katsu Czandoria / Akihira Mori
  Ch.cseiko Hikaro Zuki photo_camera   (2014) female Uchito Go From Hachimantai / Ranhime Ryuutensou PK 30698/15