Search for Dogs matching the following criteria:

There were 2232 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 2232


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A'Mori Agaru Go Thunderkuhl photo_camera   (2019) female Bushi Go Thunderkuhl / Yukidama Del Yucatan BR RG/SPQ/19/01489
  Aí Hime Go Thunderkuhl photo_camera   (2022) female Aiken Go Thunderkuhl / Arya Go Thunderkuhl
  Abel Go Takayama Inu photo_camera   (2021) male Tora Fudo Go Fuen No Oka / Yoro Go Takayama Inu
  Adam Ouji Go Raiden Akai photo_camera   (2011) male Akimitsu Go Akai Getsumei / Naomi Go De Okii Mikata
  Afrodite Musume Go Shin Yu photo_camera   (2024) female Yoshi Go Yasashii Kensha / Daiya Go Fuen No Oka SH 2024/025
  Ai Hime Go Thunderkuhl photo_camera   (2022) female Aiken Go Thunderkuhl / Arya Go Thunderkuhl
  Ai Jizen Go Of Fighting Dog photo_camera   (2004) female Hokutomaru Go Shirai / Benihana Go Okufujisou
  Ai No Ben Go Thunderkuhl photo_camera   (2019) male Canis Sirius Thunderkuhl / Sachihime Go Casaron Inu
  Ai No Ben Go Thunderkuhl photo_camera   (2019) male Canis Sirius Thunderkuhl / Sachihime Go Casaron Inu
  Ai Tora Thunderkuhl photo_camera   (2020) male Aiken Go Thunderkuhl / F'Kawaii Hime Go Thunderkuhl RG/SPQ/20/01922
  Aigo Hashi Go Yamada photo_camera   (2010) male Banshou Go Shun'You Kensha / Bibishii Del Yucatan BR RSB/10/00129
  Aigo Michi Go Casaron Inu photo_camera   (2017) male Koba Gaun Go Casaron Inu / Aika Ryu Go Casaron Inu
  Aigo No Daiichi Ni photo_camera   (2001) male Hatsu Go De Yamada /  RG/MGK/01/03004
  Aijin Hime Go Hikaru Tsuki photo_camera   (2010) female Kazan Go Yamada / Ai Jizen Go Of Fighting Dog
  Aijoo Go Hikaru Tsuki photo_camera   (2014) female Tempou Go Aso Inoue / Danka Go Hikaru Tsuki
  Aika photo_camera   (2018) female Hoshi Go Nishi Sc Kensha Brasil / Hana Go Nishi Sc Kensha Brasil
  Aika Akira Go Takayama Inu photo_camera   (2018) female Gyokusui Go Fuen No Oka / Maiya Hime Go Nishi Sc Kensha Brasil PEA/18/02193
  Aika Daisuke M.g.f.r photo_camera   (2016) female Hero Daisuke / Naru Go Mitsuaki Naomi CPR/SPX/16/50009
  Aika Daymio Tomodashi photo_camera   (2010) female Akarui Do Alcamar Samurai Place / Hoshi Hime Daymio Tomodashi ESA/10/00192
  Aika Del Yucatan Br photo_camera   (--) female Tora Del Yucatan BR / Kia Del Yucatan BR
  Aika Go Ahjin Kensha photo_camera   (2021) female Sake Go Shin'yu / Kacau Hime Go Shin'yu
  Aika Go Kuma Monogatari photo_camera   (2020) female Sushi Ouji Go Raiden Akai / Akina Go Nishi Sc Kensha Brasil
  Aika Go Seishin photo_camera   (2021) female Kazushi Sakuraba Go Kawamura / Yumi Go Warrior Japones
  Aika Go Shin Yu photo_camera   (2024) female Yoshi Go Yasashii Kensha / Daiya Go Fuen No Oka SH 2024/022
  Aika Go Takayama Inu photo_camera   (2022) female Yuudai Go Di Casa Saporito / Daiya Go Fuen No Oka
  Aika Go Yasashii Kensha photo_camera   (2018) female Hachi Go Yasashii Kensha / Hannah Cota Daymio Tomodashi MGK/18/1393
  Aika Go Yasashii Kensha photo_camera   (--) female Yasashii No Kazuo Del Yucatan Br / Yakuza No Harumi Jin Del Yucatan BR
  Aika Hime Go Do Tibiquary photo_camera   (2015) female Akashi Go Yamada / Haruka Hime Go Do Tibiquary RSA/15/00892
  Aika Hime Go Takayama Inu photo_camera   (2014) female Rikki Go Cherokee Brazuka's / Toya Go Br Higashi PEA/14/03410
  Aika Hime Go Takayama Inu photo_camera   (2013) female Zeikin Go Br Higashi / Toya Go Br Higashi PEA/13/03356
  Aika Hime Go Takayama Inu photo_camera   (2016) female Rikki Go Cherokee Brazuka's / Michiro Hime Go Do Tibiquary PEA/16/00511
  Aika Hime Go Takayama Inu photo_camera   (2016) female Ryotaro Go Thunderkuhl / Yoko Hime Go Takayama Inu PEA/16/00754
  Aika Hime Go Takayama Inu photo_camera   (2021) female Yuudai Go Di Casa Saporito / Haya Go Shun'you Kensha
  Aika Lu Go Gaikofu photo_camera   (2010) female Taifu Go White Feed / Eika Seishun Yaruzo MGK/10/02377
  Aika Lua Go Takayama Inu photo_camera   (2018) female Tora Fudo Go Fuen No Oka / Ayase Takayama Go Hakufumy PEA/18/00612
  Aika Ryu Go Casaron Inu photo_camera   (2016) female Aito Go Br Higashi / Nishi Rieko Go Casaron Inu rg/spx/16/00296
  Aika Yukiko Inu photo_camera   (2016) female Baiko Go Gaikofu / Yoshimi Megumi Uzumaki MGK/16/01914
  AikaHime Go Fullmetal photo_camera   (2017) female Bushi Go Thunderkuhl / Danka Hime Go Fullmetal
  Aiken Go Cherokee Brazukas photo_camera   (2006) male Seiryu Go Do Tibiquary / Kakikyuka Go Of Fighting Dog CBKC - RG/SPBA/06/00076
  Aiken Go Miyasaki Inu photo_camera   (2019) male Masao Go Takayama Inu / Amiraki Go Casaron Inu
  Aiken Go Thunderkuhl photo_camera   (2015) male Aiko Kensha Shirokuma Go / Crazy'S Paradise Tamiko No Miryoku RG/SPQ/15/03244
  Aiko Akay Inukami Inu photo_camera   (2016) male Yoshi Hachiko Go Of Flighting Dog / Benizakura Go Samurai Spirit
  Aiko Del Yucatàn BR photo_camera   (2015) male Tora Del Yucatan BR / Kobiki Del Yucatan BR
  Aiko E.b.l.f photo_camera   (2021) male Kyojin Go Takayama Inu / Yumi Aka Hime Go Takayama Inu RG/RJY/21/00003
  Aiko Go Andwil photo_camera   (2019) male Haruko Akay Inukami Inu / Suki Akay Inukami Inu
  Aiko Go Hidetakas photo_camera   (2018) male Goman No Taka Del Yucatan Br / Kenshi No Panji Del Yucatan Br
  Aiko Go Miyasaki Inu photo_camera   (2019) male Masao Go Takayama Inu / Amiraki Go Casaron Inu
  Aiko Go Shjin’Yü photo_camera   (--) female Kirei Del Yucatan BR / Thama C.a.s.j
  Aiko Go Takayama Inu photo_camera   (2013) male Rikki Go Cherokee Brazuka's / Naomi Hime Cherokee Brazuka's PEA/13/02857
  Aiko Go Takayama Inu photo_camera   (2015) male Ryuu Go Do Tibiquary / Yoko Hime Go Takayama Inu PEA/15/01237