Search for Dogs matching the following criteria:

There were 465 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 465


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  Aiko De La Vallée Fjord photo_camera   (2022) male Tora Ozaki Go Di Casa Saporito / Emi De La Montagne Du Grand Est
  Aisa Go Di Facchiano photo_camera   (2015) female Naoko De La Vallèe Fjord / Junya Of Kaerizaki Dite Maya
  Akiko De La Vallèe Fjord photo_camera   (2016) female Houzan Go Kouyosan Miyauchisou / Aki Hiko
  Akira Go De La Vallée Fjord photo_camera   (2019) female Daju Go Di Casa Saporito / Tora Chie Go Di Casa Saporito
  Akishino Hinode Kara photo_camera   (2001) Ryusenkumo Go Tokai Kensha / Xakira Hindode Kara LOSH 0885724
  Alita De La Vallée Fjord photo_camera   (2019) female Kenzo Go Di Casa Saporito / Kirioko Go De La Vallèe Fjord
  Asumi De La Vallèe Fjord photo_camera   (2017) female Houzan Go Kouyosan Miyauchisou / Kayo Go Di Casa Saporito
  Asuna De La Vallèe Fjord photo_camera   (2017) female Houzan Go Kouyosan Miyauchisou / Kayo Go Di Casa Saporito
  Atchi De La Vallèe Fjord photo_camera   (2017) female Houzan Go Kouyosan Miyauchisou / Miu Go Di Casa Saporito
  Bisho Hinode Kara photo_camera   (2002) female Lo Tak Lei Fukai / Zenko Hinode Kara LOSH 0909570
  Bosco De La Vallèe Fjord photo_camera   (2014) male Isao Mitsuharu Go From Hachimantai / Aki Hiko
  Chojiro Hinode Kara photo_camera   (2003) male Kuma Del Sol Levante / Zenko Hinode Kara LOSH931711
  Concha photo_camera   (2003) female Yumenoshima No Fukuo Go / Gaika Aiko V.d. Mulligenvree
  Daigetsu Furinkazan photo_camera   (2004) female Shikoo Go De Mousashi Tenkoh / Bisho Hinode Kara LOSH 0959098
  Daikon Hinode Kara photo_camera   (2004) male Kuma Del Sol Levante / Zenko Hinode Kara LOSH 0957259
  Daikoo Furinkazan photo_camera   (2004) female Zushiou Hinode Kara / Kajitsu No Asuka Go LOF 5057/892 LOSH 0962860
  Daiunme Furinkazan photo_camera   (2004) female Zushiou Hinode Kara / Kajitsu No Asuka Go LOF 5078/898
  Eiko Fukurokuju photo_camera   (2005) female Kuma Del Sol Levante / Xakira Hindode Kara LOSH 0985728
  El Bandei Go Tokimitsu photo_camera   (2012) male Kajitsu No Nikkotoshi Go / Dosshiri Go Des Dragons Du Soleil Rouge
  Emiko Fukurokuju photo_camera   (2005) female Kuma Del Sol Levante / Xakira Hindode Kara NHSB 2619350 imp belgie
  Emy Go Tokimitsu photo_camera   (2015) female Shinzan Go Fukuoka Tomiyasusou / Emiko Go Shun'You Kensha
  Fujiko Hinode Kara photo_camera   (2006) female Kuma Del Sol Levante / Zenko Hinode Kara LOSH 0998739
  Fuki Hinode Kara photo_camera   (2006) female Kuma Del Sol Levante / Zenko Hinode Kara
  Gaika Aiko V.d. Mulligenvree photo_camera   (2004) female Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami / Engaru Subarashii Laelia NHSB 2380543
  Gekko Furinkazan photo_camera   (2007) female Zushiou Hinode Kara / Bisho Hinode Kara LOSH 1011948
  Ginko Furinkazan photo_camera   (2007) male Zushiou Hinode Kara / Bisho Hinode Kara LOSH 1011951
  Goji De La Vallèe Fjord photo_camera   (2017) female Houzan Go Kouyosan Miyauchisou / Miu Go Di Casa Saporito
  Gyoko Fukurokuju photo_camera   (2007) female Ninigo No Mikoto Koichi Go / Eiko Fukurokuju LOSH 1023020
  Hachiko Furinkazan photo_camera   (2007) male Zushiou Hinode Kara / Bisho Hinode Kara LOSH 1011950
  Hakubi Fukurokuju photo_camera   (2008) male Kuma Del Sol Levante / Ninigo No Mikoto Satsu Go
  Haru De La Vallèe Fjord photo_camera   (2017) male Houzan Go Kouyosan Miyauchisou / Kayo Go Di Casa Saporito
  Hiro Hinode Kara photo_camera   (2008) male Ninigo No Mikoto Koichi Go / Fujiko Hinode Kara LOSH 1038014
  Hiromitsu O Sachi Go photo_camera   (2015) female Hakufumy No Fukuryu Maru Go / Misao Go Tokimitsu
  Hiromitsu Rhytsuki Go photo_camera   (2018) female Hiromitsu P Haiiro Go / Hiromitsu O Sachi Go
  Hiromitsu Ryuko Go photo_camera   (2018) female Unshou Go Shinshouken / Seiunne Go Miyagi Shindensou
  Hiromitsu Naruto Go photo_camera   (2014) male Genji De La Vallee Des Samourais / Lazusa Tokimitsu 981100004042322
  Hiromitsu O Cho Go photo_camera   (2015) female Hakufumy No Fukuryu Maru Go / Misao Go Tokimitsu Losh 1162947
  Hiromitsu O Roka Go photo_camera   (2015) male Shinzan Go Kanzakiya Kensha / Seiunne Go Miyagi Shindensou Losh 1162939
  Hiromitsu O'Chiyo Go photo_camera   (2015) female Shinzan Go Kanzakiya Kensha / Seiunne Go Miyagi Shindensou
  Hiromitsu O'Ichiro Go photo_camera   (2015) male Shinzan Go Kanzakiya Kensha / Seiunne Go Miyagi Shindensou
  Hiromitsu Osaka Go photo_camera   (2015) male Shinzan Go Kanzakiya Kensha / Seiunne Go Miyagi Shindensou L.O.S.H.1162938
  Hiromitsu P Akira Go photo_camera   (2016) female Hakufumy No Nanbei Shishi Maru Go / Seiunne Go Miyagi Shindensou 981100004297978
  Hiromitsu P Haiiro Go photo_camera   (2016) male Ryuuhou Go Zenhosha / Natsumi Shun'You Kensha
  Hiromitsu P Kijomi Go photo_camera   (2016) female Hakufumy No Nanbei Shishi Maru Go / Seiunne Go Miyagi Shindensou 981100004299229
  Hiromitsu P Natsumi Go photo_camera   (2016) female Ryuuhou Go Zenhosha / Natsumi Shun'You Kensha 981100004211531
  Hiromitsu P Sushi Go photo_camera   (2016) male Hakufumy No Nanbei Shishi Maru Go / Seiunne Go Miyagi Shindensou 981100004301079
  Hiromitsu P Yoshito Go photo_camera   (2016) male Hakufumy No Fukuryu Maru Go / Lazusa Tokimitsu
  Hiromitsu Q Dai Go photo_camera   (2017) male Musashi Go Shun'You Kensha / Lazusa Tokimitsu
  Hiromitsu Q Hitachi Go photo_camera   (2017) male Mugen Go Hanyuu Saijou / Tomoharu Go Onagawa Kyouritsu
  Hiromitsu Q Juro Go photo_camera   (2017) male Musashi Go Shun'You Kensha / Lazusa Tokimitsu