Search for Dogs matching the following criteria:

There were 123 dogs found matching your search criteria.


Displaying 1-50 of 123


Name(Birth Year) arrow_drop_up arrow_drop_down Sex arrow_drop_up arrow_drop_down Sire/Dam arrow_drop_up arrow_drop_down Reg. nr arrow_drop_up arrow_drop_down
  A Kimiko Go Tsuyoshi Inu photo_camera   (2007) female Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko
  A Yoko Zuna Go Tsuyoshi Inu photo_camera   (2007) male Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko
  A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii photo_camera   (2003) male Dewagumo Go Kosendou / Kirei Von Yukruba Ken
  Akebono Go Muri No Mischisow photo_camera   (2003) male Dohai No Suzujama / R'Seijin Go Niji No Kanata
  Akeno Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040001002
  Akina Go Tsuyoshi Inu photo_camera   (2007) female Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko
  Akina Go Von Staatze photo_camera   (2018) female Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000872
  Akira Go Von Staatze photo_camera   (2018) female Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000911
  Akira Yagino Yashikikarano photo_camera   (1996) male Hachiko Szan Goki / Tamami Von Hitogara
  Akito Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000426
  Akiyoshi Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000449
  Amatsu Mikaboshi Go photo_camera   (2013) male Ryuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha / Risa Go Akita Yamazaki
  Asayake Go Von Staatze photo_camera   (2018) male Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz 978141040000502
  Ayumi Go Von Staatze photo_camera   (2018) female Kintarou Go Zaou Hirama / Emiko Vom Urteilskreuz
  Beni Kobito Go Sejitsu Tamashii photo_camera   (2005) male Rikioumaru Go Kojoudou / Kirei Von Yukruba Ken
  Beniko Vom Urteilskreuz photo_camera   (2012) female Daitan Kara Shiawase / Moriko Tajgeta
  C'Kuroi Kuma Go Seijitsu Tamashii photo_camera   (2008) male A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii / Amaterasu Inu Yoko Zuna Hakuryu
  Cashira Kara Shiawase photo_camera   (2007) female A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii / Moriko Tajgeta
  Chiasa Vom Urteilskreuz photo_camera   (2012) female Daitan Kara Shiawase / Cashira Kara Shiawase
  Daijo Kara Shiawase photo_camera   (2008) male Culotta Kephaloidion Miki / Siri Von Urteilskreuz
  Dairiseki Kara Shiawase photo_camera   (2008) male Culotta Kephaloidion Miki / Siri Von Urteilskreuz
  Daitan Kara Shiawase photo_camera   (2008) male Culotta Kephaloidion Miki / Siri Von Urteilskreuz
  Danshei Vom Urteilskreuz photo_camera   (2013) male Aiko Kensha Tadashi / Yosogai No Vom Urteilskreuz
  Densetsu Kara Shiawase photo_camera   (2008) female Culotta Kephaloidion Miki / Siri Von Urteilskreuz
  Emiko Vom Urteilskreuz photo_camera   (2014) female Aiko Kensha Tadashi / Cashira Kara Shiawase 040098100418259
  F'Miko Go Seijitsu Tamashii photo_camera   (2010) male Birin Go Musashi Aiwa / Amaterasu Inu Yoko Zuna Hakuryu
  F'Yoi Shikako Go Seijitsu Tamashii photo_camera   (2010) male Birin Go Musashi Aiwa / Amaterasu Inu Yoko Zuna Hakuryu
  Ganbo Vom Urteilskreuz photo_camera   (2017) male Jinsei Go Shiroiarashi / Chiasa Vom Urteilskreuz
  Ganko Vom Urteilskreuz photo_camera   (2017) male Jinsei Go Shiroiarashi / Chiasa Vom Urteilskreuz
  Gokuraku Vom Urteilskreuz photo_camera   (2017) female Jinsei Go Shiroiarashi / Chiasa Vom Urteilskreuz
  Goshiki Vom Urteilskreuz photo_camera   (2017) female Jinsei Go Shiroiarashi / Chiasa Vom Urteilskreuz
  Haruko Vom Urteilskreuz photo_camera   (2018) male Jinsei Go Shiroiarashi / Beniko Vom Urteilskreuz
  Harumi Vom Urteilskreuz photo_camera   (2018) female Jinsei Go Shiroiarashi / Beniko Vom Urteilskreuz
  Hikaru Vom Urteilskreuz photo_camera   (2018) male Jinsei Go Shiroiarashi / Beniko Vom Urteilskreuz
  Kaiyou Ken Yukiko photo_camera   (2011) male A'Shirokuma Go Seijitsu Tamashii / Bukimi Ken Amana
  Ko Kitsune Maru A'Takeshi photo_camera   (2015) male Nippon Jume Ryuu / Shunshuu Kensha Miyoshi
  Ko Kitsune Maru A'Yuki photo_camera   (2015) male Nippon Jume Ryuu / Shunshuu Kensha Miyoshi
  Ko Kitsune Maru Akemi photo_camera   (2015) female Nippon Jume Ryuu / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 433/A
  Ko Kitsune Maru B'Ami photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 452/A
  Ko Kitsune Maru B'Couya photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 456/A
  Ko Kitsune Maru B'Kaito photo_camera   (2016) male Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 451/A
  Ko Kitsune Maru B'Momiji photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi
  Ko Kitsune Maru B'Nooka photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 454/A
  Ko Kitsune Maru Bishuji photo_camera   (2016) female Rosia Kara Shikou / Shunshuu Kensha Miyoshi AK 453/A
  Ko Kitsune Maru C'Akima photo_camera   (2018) female Rosia Kara Shikou / Ko Kitsune Maru Akemi
  Ko Kitsune Maru C'Yoko photo_camera   (2018) male Rosia Kara Shikou / Ko Kitsune Maru Akemi
  Ko Kitsune Maru Charenji photo_camera   (2018) male Rosia Kara Shikou / Ko Kitsune Maru Akemi
  Ko Kitsune Maru D'Nobi photo_camera   (2019) female Rashomon Go Fuen No Oka / Nihon No Egao C'Natsuki ÖHZB AK 548/A
  Ko Kitsune Maru D'Takaro photo_camera   (2019) female Rashomon Go Fuen No Oka / Nihon No Egao C'Natsuki ÖHZB AK 547/A
  Ko Kitsune Maru Dichiro photo_camera   (2019) male Rashomon Go Fuen No Oka / Nihon No Egao C'Natsuki ÖHZB AK 546/A