Pedigree of future litter

future litter

Chikateru Go Kinu Hana Ken

Taikou Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun'You Kensha

BeniKasumi Go Kinu Hana Ken

Kaiyou Go Shun'You Kensha

Geisha Yukikohime Go Kiyama

Mitsuhoshi Esimi

Izumi Gai Zutsumoto

Taizan Go Akita Shibata

Izumi Gai Dzhina

Akitakomachi Go Buyeo Sabisung

Goten Go Fujitaen

Sawa Homare Go Nangou Satoo
This pedigree was generated by