Pedigree of future litter
future litterChikateru Go Kinu Hana KenTaikou Go Shun'You KenshaEitetsu Go Awa Matsushigesou
Ami Go Shun'You Kensha
BeniKasumi Go Kinu Hana KenKaiyou Go Shun'You Kensha
Geisha Yukikohime Go Kiyama
Mitsuhoshi EsimiIzumi Gai ZutsumotoTaizan Go Akita Shibata
Izumi Gai Dzhina
Akitakomachi Go Buyeo SabisungGoten Go Fujitaen
Sawa Homare Go Nangou Satoo
This pedigree was generated by