Pedigree of future litter

future litter

Zuko Go Sveika

Shinryuu Go Kodai An Dell'Antico Matagi

Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami

Erina Go Soga Gorouen

Yuka No Hana Shun'You Kensha

Houkou Go Fukuoka Sekido

Yumehana Go Shun'You Kensha

Natsume Go Noshiro Fujita

Tamahagane Go Odate Sannomarusou

Gattsu Go Kodamasou

Tamamomoka Go Erukusou
Kaka Go Noshiro Fujita

Kimizakura Go Moritake Sekinodai Sou

Yumejo Go Tochinai Itou
This pedigree was generated by