Pedigree of future litter
future litterZuko Go SveikaShinryuu Go Kodai An Dell'Antico MatagiUshiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami
Erina Go Soga Gorouen
Yuka No Hana Shun'You KenshaHoukou Go Fukuoka Sekido
Yumehana Go Shun'You Kensha
Natsume Go Noshiro FujitaTamahagane Go Odate SannomarusouGattsu Go Kodamasou
Tamamomoka Go Erukusou
Kaka Go Noshiro FujitaKimizakura Go Moritake Sekinodai Sou
Yumejo Go Tochinai Itou
This pedigree was generated by